1
06 Mar

AKADEMIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLRISK MODUŁ I KREOWANIE I OCHRONA WARTOŚCI POPRZEZ CYKLICZNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor

Termin: Miejsce: 06-07.03.2018

Moduł I: Kreowanie i ochrona wartości poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem
Trenerzy: Sławomir Pijanowski, Prezes Stowarzyszenia POLRISK
Cel i opis modułu:

Celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z podstawową terminologią wg PKN-ISO Guide 73:2012 – stosowaną w zarządzaniu ryzykiem na poziomie całego przedsiębiorstwa oraz przegląd głównych obecnie obowiązujnących norm, standardów, metodyk zarządzania ryzykiem: PN-ISO 31000:2012 COSO II/III, ALARM/IRM, FERMA, MoR oraz standardu zarządzania ryzykiem Jamesa Lama. Powyższe nie wyklucza pojawienia się dodatkowej specjalistycznej terminologii lub innych standardów w poszczególnych modułach.

W trakcie modułu przekażemy Państwu ponad 20 letnie doświadczenia australijsko-nowozelandzkie, które stały się kolebką i źródłem współczesnego, całościowego zarządzania ryzykiem organizacji. Podczas modułu dowiedzą się Państwo co autorzy normy ISO 31000 mieli na myśli i jak ją właściwie odczytać. Oprócz powyższego poznamy podejście anglosaskie (standard FERMA, AIRMIC, ALARM, IRM), oraz MoR®, amerykańskie COSO II/III oraz standard opracowany przez Jamesa Lama, pierwszego Chief Risk Officera na świecie. Ponadto zapoznają się Państwo z praktycznymi trudnościami, barierami oraz wyzwaniami jakie napotykają przedsiębiorstwa w Polsce w zakresie wdrożeń zarządzania ryzykiem.
Moduł będzie przeprowadzany z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych Kevina W. Knighta AM, Przewodniczącego międzynarodowej grupy roboczej, która opracowała normę ISO 31000:2009. Kevin W. Knight udzielił wyłącznej zgody Stowarzyszeniu POLRISK na ich przetłumaczenie na język polski.

http://polrisk.pl/wp-content/uploads/2018/01/Formularz-aplikacyjny-edycja-4-rimap.pdf

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone