1
20 Mar

AKADEMIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLRISK MODUŁ II ŁAD KORPORAYJNY A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor

Termin: Miejsce: 20-21.03.2018

Moduł II: Ład korporacyjny a zarządzanie ryzykiem
Trenerzy: Andrzej S. Nartowski
Cel i opis modułu:
Głównym celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z kluczowymi, najlepszymi praktykami i modelami funkcjonowania ładu korporacyjnego (corporate governance), którego jednym z filarów jest zarządzanie ryzykiem. Wywarły bowiem one wpływ na ukształtowanie się i umiejscowienie w organizacjach współczesnego całościowego zarządzania ryzykiem. Ponadto zostaną omówione podstawowe ryzyka związane z nieprawidłowo napisanym statutem, umową spółki. Menedżer ryzyka, raportując bezpośrednio do zarządu oraz przedstawiając przed radą nadzorczą status ryzyk prowadzonej działalności, musi rozumieć swoją rolę w corporate governance, a w szczególności, czego mają prawo oczekiwać od niego członkowie Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz musi wiedzieć jak efektywnie powinien na tym oczekiwaniom sprostać.

http://polrisk.pl/wp-content/uploads/2018/01/Formularz-aplikacyjny-edycja-4-rimap.pdf

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone