WEO

MFW i globalne perspektywy wzrostu gospodarczego

11 October 2018

Na stronie oficjalnej Ministerstwa Finansów opublikowany został artykuł, który odnosi się do przedstawionej 9 października prognozy dla gospodarki światowej (World Economic Outlook). Jakie prognozy przewidywane są dla Polski?

Jak podano, w latach 2018 i 2019 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie w każdym roku 3,7%. 

Prognoza wzrostu PKB Polski wynosi 4,4% w 2018 r. (podniesiona z 4,1%) i 3,5% w roku przyszłym.

O ile krótkookresowe prognozy MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) dla światowej gospodarki pozostają, generalnie, optymistyczne, to w średnim okresie prognozowane jest spowolnienie wzrostu globalnego PKB wynikające z obniżenia dynamiki wzrostu do poziomu wzrostu potencjalnego w krajach gospodarczo zaawansowanych. W gospodarkach wschodzących i rozwijających się wskaźnik wzrostu PKB ustabilizuje się na aktualnym poziomie.

W krótkim okresie bilans ryzyk dla wzrostu globalnej gospodarki przekształcił się w ujemny. Urealniły się potencjalne zagrożenia z wcześniejszej prognozy, takie jak napięcia w obrotach handlowych oraz odpływ kapitału z rynków wschodzących. Dodatkowo, w wielu krajach zadłużenie sektora publicznego i korporacji jest rekordowo wysokie a globalne warunki finansowe, choć nadal sprzyjające wzrostowi, mogą ulec zaostrzeniu. Dalsza eskalacja zakłóceń w handlu pozostaje głównym zagrożeniem dla wzrostu, przede wszystkim poprzez spadek zaufania na rynkach oraz osłabienie inwestycji i zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Prognozy dla Polski
Prognoza wzrostu PKB Polski na lata 2018 i 2019 wynosi – odpowiednio – 4,4% (prognoza na 2018 rok została podniesiona z 4,1%) i 3,5%. Inflacja ma wynieść 2,0% i 2,8%, a saldo obrotów bieżących kształtować się będzie wg MFW odpowiednio na poziomie -0,8% oraz -1,3% PKB.

 

Źródło artykułu: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Raport MFW: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *