https://pixabay.com

„PRZEPRASZAM, TO ZA MAŁO”: WP29 POWOŁUJE ZESPÓŁ ROBOCZY DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

20 April 2018

Członkowie WP29 wydali wytyczne o sposobach, w jaki osoby fizyczne mogą dochodzić swoich praw, jako osoby, których dotyczą dane oraz jak wykorzystywać mechanizmy kontrolne oferowane obecnie przez platformy mediów społecznościowych. Working Party 29 (WP29), zrzeszająca europejskie instytucje ochrony danych osobowych poparła w pełni toczące się dochodzenia prowadzone przez krajowe organy ochrony prywatności w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ponadto WP29 utworzy zespół roboczy ds. mediów społecznościowych w celu opracowania długoterminowej strategii w tym zakresie.

Andrea Jelinek, przewodnicząca Working Party 29, stwierdziła, że należy podkreślić wcześniejsze zobowiązanie WP29 do pomocy i pełnej współpracy z brytyjskim urzędem ds. informacji (ICO) w dochodzeniu dotyczącym Cambridge Analytica i Facebook’a. „Jesteśmy również zobowiązani do ścisłej współpracy w ramach istniejącej grupy kontaktowej Facebook1 i wypracowania jednolitego stanowiska. Jesteśmy na początku nowej ery ochrony danych. Ochrona osób przed bezprawnym wykorzystaniem ich danych osobowych na platformach społecznościowych będzie jednym z naszych kluczowych priorytetów” – powiedziała Jelinek.

“Zwykłe przeprosiny platformy społecznościowej wartej wiele miliardów dolarów, to jest zdecydowanie za mało. Choć obecnie to głownie Cambridge Analytica i Facebook zajmują uwagę wszystkich, to musimy dążyć do poszerzenia zakresu naszych zainteresowań oraz wydłużenia jego horyzontu czasowego. Właśnie, dlatego tworzymy zespół roboczy ds. mediów społecznościowych. To, co dziś widzimy, jest najprawdopodobniej tylko jednym z przykładów znacznie szerszej praktyki polegającej na zbieraniu danych osobowych przez media społecznościowe w celach ekonomicznych lub politycznych. WP29 jest jednak w pełni świadoma, że problem jest szerszy i dotyczy innych podmiotów, takich jak twórcy aplikacji czy pośrednicy baz danych. Prace zespołu roboczego ds. mediów społecznych będą kontynuowane po ustanowieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych. EROD będzie dysponować szerokim zakresem kompetencji, aby zapewnić spójność stosowania RODO”.

Spotkanie WP29 odbywa się obecnie w Brukseli. W dniu 25 maja, wraz z wejściem w życie RODO WP29 zostanie zastąpiona przez Europejską Radę Ochrony Danych.

Źródło: https://edps.europa.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *