Artificial Intelligence ill

RAPORT OPRACOWANY PRZEZ ALLIANZ NT. SZTUCZNEJ INTELIGENCJI POTWIERDZA, ŻE POJAWIENIE SIĘ ROBOTÓW STWARZA NOWE ZAGROŻENIA, ALE TAKŻE WAŻNE KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

04 April 2018

Automatyczni agenci obsługi klienta, pojazdy autonomiczne i maszyny połączone cyfrowo z fabrykami to przedsmak przyszłości: rozwój aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI) oferuje wiele korzyści dla firm, takich jak zwiększenie wydajności, redukcja powtarzalnych zadań oraz poprawa jakości obsługi klienta. Jednak nieodpowiednich rękach te aplikacje mogą stwarzać ryzyko równie wielkie, jak korzyści z nich płynące. Podatność na cyberataki lub awarie techniczne, a także ryzyko masowych zakłóceń procesów oraz wysokich strat finansowych, staną się bardziej powszechne wraz ze wzrostem wzajemnego powiązania społeczeństw i ich gospodarek. Firmy będą również ponosić nowe ryzyko związane z odpowiedzialnością za przeniesienie procesu decyzyjnego z człowieka na maszynę i jej producenta.W nowym raporcie pt. “The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risks” Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) identyfikuje pojawiające się korzyści i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji w społeczeństwie i gospodarce, w tym w sektorze ubezpieczeniowym. Sztuczna inteligencja, zwana także uczeniem się maszyn, to program, który potrafi myśleć i uczyć się tak jak człowiek.

“AI zawiera w sobie zarówno korzyści, jak i ryzyko w wielu obszarach takich jak ekonomia, polityka, mobilność, zdrowie, obronność czy środowisko. Aby zmaksymalizować zyski płynące z wprowadzania w obieg społeczny zaawansowanych aplikacji sztucznej inteligencji na dużą skalę, potrzebne będą aktywne strategie zarządzania ryzykiem ” – mówi Michael Bruch, dyrektor ds. nowych trendów w AGCS.

Obecnie elementarne lub “słabe” formy sztucznej inteligencji mogą wykonywać określone zadania, ale to dopiero przyszłe generacje, tak zwanych “silnych” aplikacji, będą mogły rozwiązywać trudne problemy i wykonywać złożone operacje. Sztuczna inteligencja jest już stosowana prawie w każdym sektorze gospodarki, dzięki automatycznym agentom obsługi klienta, którzy oferują porady finansowe lub dzięki maszynom, które pomagają lekarzom w diagnozowaniu chorób onkologicznych. AI umożliwia również kontrolę autonomicznych pojazdów, co może zmniejszyć liczbę wypadków o 90%, lepiej przewidywać warunki pogodowe, obsługiwać transakcje finansowe, a nawet monitorować lub obsługiwać maszyny przemysłowe. Według Accenture, zastosowania sztucznej inteligencji mogą do 2035 roku podwoić roczną stopę wzrostu 12 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.

Ale te potencjalne korzyści wiążą się z ryzykiem. Zgodnie z barometrem ryzyka 2018 Allianz, zagrożenia cybernetyczne – znajdujące się pośród najważniejszych dla firm – pokazują obie strony nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. I tak inteligentne oprogramowanie może zmniejszyć ryzyko cyberataków dzięki skuteczniejszemu ich wykrywaniu, ale jednocześnie może przyczynić się do wzrostu zagrożeń, jeśli AI będzie zarządzać systemami, maszynami lub pojazdami, które mogą stać się celem hakerów. Obniżając koszty przeprowadzania ataków, sztuczna inteligencja może prowadzić do poważniejszych, ukierunkowanych incydentów cybernetycznych. Ta sama czynność hakerka lub ten sam błąd programowania moga zostać zreplikowany na wielu komputerach. Szacuje się, że poważny globalny cyberatak może spowodować straty przekraczające 50 miliardów dolarów, a przerwanie działalności dostawcy usług w chmurze tylko przez pół doby, może przynieść straty rzędu 850 milionów dolarów.

Cztery najważniejsze obszary ryzyka stosowania sztucznej inteligencji

Aby zidentyfikować pojawiające się zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją AGCS skupił się na czterech kluczowych obszarach: dostępności, bezpieczeństwie, odpowiedzialności i etyce. “Działania w każdym z tych obszarów pozwolą na odpowiedzialne wprowadzenie i rozwój sztucznej inteligencji w bezpieczniejszych warunkach dla społeczeństwa” – mówi Michael Bruch. Konieczne jest podjęcie środków zapobiegawczych, które zmniejszą ryzyko związane z nieprzewidzianymi skutkami. Na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa wyścig o wprowadzenie sztucznej inteligencji na rynek może prowadzić do zaniedbania lub ograniczenia wymogów zapewniających wdrożenie bezpiecznych, funkcjonalnych i odpowiednio zabezpieczonych automatów AI. Niedociągnięcia te mogłyby dodatkowo zwiększyć liczbę wadliwych produktów i koszty ich wycofywania z rynku.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność, to automaty AI będą mogły podejmować w przyszłości wiele samodzielnych decyzji bez udziału ludzi, ale nie będą mogły ponosić odpowiedzialności prawnej za swoje czyny. Ogólnie rzecz biorąc, twórca lub producent automatów AI jest odpowiedzialny za wady wyrządzające szkody użytkownikom. Jednak obecnie decyzje AI, które nie są bezpośrednio związane z projektowaniem lub produkcją, ale są wykonywane przez automaty AI w oparciu o ich interpretacje rzeczywistości, nie są objęte jasno zdefiniowaną odpowiedzialnością prawną. “Rozwiązywanie sporów sądowych może okazać się kosztowne i nieskuteczne, jeśli liczba szkód spowodowanych przez automaty AI zacznie wzrastać” – mówi Michael Bruch. Jednym z rozwiązań, na brak odpowiedzialności prawnej, byłoby utworzenie instytucji lub wyspecjalizowanych organów, których celem byłoby określanie ram ograniczonej odpowiedzialności cywilno-prawnej, którym podlegaliby projektanci, producenci lub odsprzedawcy produktów AI.

Zanim to nastąpi, to ubezpieczyciele będą odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu, zarządzaniu i przenoszeniu pojawiających się zagrożeń związanych z aplikacjami sztucznej inteligencji. Będą musieli dostosować zakres tradycyjnego zasięgu ochrony konsumentów i przedsiębiorstw. Ubezpieczenie będzie musiało lepiej pokryć niektóre zagrożenia, na jakie napotykają firmy, takie jak cyberataki, zakłócenia działalności, wycofywanie produktów z rynku czy uszczerbek w reputacji. Nowe modele ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, które mogą zostać przyjęte, na przykład w obszarach takich jak pojazdy autonomiczne, zwiększą presję na producentów i przedsiębiorstwa informatyczne oraz zmniejszą odpowiedzialność konsumentów.

Ubezpieczyciele, pierwsi użytkownicy sztucznej inteligencji

Branża ubezpieczeniowa, jako jedna z pierwszych otworzyła się na uczące się maszyny, ponieważ musi obsługiwać duże ilości danych i powtarzalne procesy. “Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał zwiększenia wartości ubezpieczeń” – mówi Michael Bruch. Początkowo AI pomoże zautomatyzować procesy ubezpieczeniowe ułatwiając świadczenie usług. Zawieranie umów i rozliczanie odszkodowań będzie szybsze i tańsze. Opracowując analizę danych i oceniając skutki AI pozwoli również uzyskać lepszy wgląd i tym samym lepszą kontrolę ryzyka zarówno przez ubezpieczycieli, jak i ich klientów. Sztuczna inteligencja pomoże również w opracowaniu nowych rozwiązań ubezpieczeniowych. Firmy będą mogły lepiej analizować zagrożenia cybernetyczne i doskonalić swoje bezpieczeństwo, a ubezpieczyciele będą mogli dokładniej identyfikować skumulowane zagrożenia. Wreszcie kolejny ważny element, sztuczna inteligencja, zmieni relacje między ubezpieczycielami i ich klientami, zapewniając tym ostatnim całodobowy serwis.

Źródło: Allianz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *