Whitepapers

Risk & Compliance Platform Europe oferuje bazę danych zawierającą wysokiej jakości materiały o zarządzaniu ryzykiem i zgodnością w formie whitepapers, studiów przypadków i artykułów o najlepszych praktykach. Ta bezpłatna informacja jest wykorzystywana przez wielu pracowników branży w celu zdobycia wiedzy oraz lepszego zorientowania się w danym temacie przed podjęciem decyzji zakupowych lub zarządczych.

Chcecie opublikować Wasze whitepaper, studium przypadku lub artykuł o najlepszej praktyce na stronie Risk & Compliance Platform Europe? To proste, wyślijcie e-mail do info@riskcompliance.pl z Waszymi danymi kontaktowymi i krótkim opisem zwartości proponowanego dokumentu. Nasi pracownicy skontaktują się z Wami bezzwłocznie, aby przedyskutować możliwość wydrukowania Waszego dokumentu lub artykułu.

Użytkownicy portalu Risk & Compliance Platform Europe mogą ściągnąć dowolny whitepaper, studium przypadku lub artykuł o najlepszej praktyce bezpłatnie. Ta usługa jest skierowana do wszystkich tych, którzy są zawodowo zainteresowani zarządzaniem ryzykiem i zgodnością.

LexisNexis

PIĄTA DYREKTYWA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (5AMLD)

Prawie 70 procent spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przepływa przez legalne instytucje finansowe. Mimo wszystko jednak Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że mniej niż 1% światowego rynku handlowego zostaje zajęte i zamrożone.

Główne zmiany, między innymi w 5AMLD, są następujące: • Rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych: waluty wirtualne i instrumenty przedpłacone. • Szerszy dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych. • Due diligence klienta*: z podejściem opartym na ryzyku, podmioty zobowiązane muszą “mieć odpowiednią wielkość” ze względu na due diligence klienta w oparciu o poziom ryzyka.

Powyższy materiał z serii ‘white papers’ może zostać bezkosztowo pobrany. Treść materiału jest w całości w języku angielskim.

*(z ang. należyta staranność)

LexisNexis

Nakaz monitorowania ryzyka

Organizacje stają dziś w obliczu zmieniającego się zakresu ryzyka – a rady nadzorcze i zarządy firm odczuwają jego presję. Według globalnego sondażu przeprowadzonego wśród członków zarządów i kadry kierowniczej “Brexit, zwiększona zmienność na rynkach towarowych, polaryzacja po wyborach prezydenckich w USA, akty terrorystyczne, bańki spekulacyjne w Chinach, trwająca dyskusja na temat godziwych wynagrodzeń i równości dochodów oraz ciągła niestabilność na Bliskim Wschodzie” spowodowały wzrost obaw o ryzyko biznesowe w 2017 roku.

Czytaj dalej

IIA institute internal audit

9 GORĄCYCH TEMATÓW DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

W bieżącym roku więcej Europejskich Instytutów Audytorów Wewnętrznych podjęło się bardzo ambitnego zadania, jakim było przeprowadzenia wywiadów ze specjalistami ds. audytu (Chief Audit Executives, CAE) z wiodących przedsiębiorstw w sześciu krajach europejskich – Francji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Instytuty powróciły do głównych tematów zajmujących uwagę audytorów wewnętrznych i mających na celu ograniczenie ryzyka oraz ochronę wartości ich organizacji. Te gorące tematy (Hot Topics) zostały zidentyfikowane na podstawie pogłębionych wywiadów jakościowych ze specjalistami ds. audytu w sektorach o kluczowym znaczeniu – takich jak budownictwo, infrastruktura, usługi finansowe, informatyka, produkcja przemysłowa, sektor publiczny, handel detaliczny, telekomunikacja i energetyka – oraz zatrudnionych w organizacjach będących liderami w swoich branżach. Aby lepiej zobrazować wagę tych organizacji należy podkreślić, że ich łączna kapitalizacja przekracza 724 miliardów euro, ich przychody wynoszą ponad 441 miliardów euro, zatrudniają one ponad 1,86 miliona pracowników i są obecne, w co najmniej 173 krajach na całym świecie. W samym sektorze usług finansowych specjaliści ds. audytu, z którymi przeprowadzono wywiady są zatrudnieni w firmach o łącznej wartości 325 miliarda euro i obrocie na poziomie 207 miliardów euro. Ten dokument w języku angielskim, który można ściągnąć bezpłatnie z naszej strony, stanowi nieoceniony wgląd w wiedzę i poglądy wiodących specjalistów ds. audytu wewnętrznego w Europie.