07 Dec

Konferencja online: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

on-line

II edycja konferencji z z cyklu  Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu terroryzmu   (AML/CFT)  

pt: „Dynamiczny rozwój regulacji i standardów AML – zachowanie zgodności i skuteczne zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”  poświęcona jest przede wszystkim praktycznemu omówieniu najistotniejszych zmian  wynikających z V i VI Dyrektywy AML.  Zasadniczym celem Konferencji jest odpowiedź na potrzeby instytucji obowiązanych, którym zależy na zachowaniu zgodności swego działania z obowiązującymi regulacjami jak i  nachodzącymi  najbliższymi zmianami w tym zakresie , w tym z  wytycznymi EBA w obszarze AML ,które wejdą już  w życie  wkrótce z dniem 1 grudnia 2022r.

Eksperci przedstawią swoje propozycje interpretacji przepisów  Dzięki udziałowi w Konferencji, Uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę z zakresu regulacji AML oraz możliwości rozmowy [wymiany myśli] na wskazane w programie zagadnienia z Ekspertami z zakresu AML.”

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego, którzy wspierają lub rozliczają system AML/CFT w danej instytucji obowiązanej.

Adresaci konferencji:

  • Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
  • Dyrektorzy działu compliance
  • Pracownicy Organów Nadzoru
  • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
  • Pracownicy kontroli wewnętrznej
  • Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
  • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
  • Prawnicy
  • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
  • Wszyscy zainteresowani tematem

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!