Kennisbank

Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


ESMA PODJĘŁA DECYZJE DOTYCZĄCE UMÓW NA RÓŻNICĘ (CFD) I OPCJI BINARNYCH

09 czerwca 2018
Knowledge Base

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) podjął oficjalnie decyzje w zakresie interwencji produktowej dotyczące zawierania kontraktów na różnicę (CFD) i opcji binarnych przez inwestorów indywidulanych. Podjęte decyzje zostały opublikowane 1 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zaczną obowiązywać od 2 lipca br. dla opcji binarnych oraz od 1 sierpnia br. dla CFD. W przypadku opcji binarnych będą one polegać na zakazie ich promocji, dystrybucji lub sprzedaży inwestorom indywidualnym. Natomiast w przypadku CFD będą tylko ograniczać te działanie podejmowane wobec inwestorów detalicznych. Ograniczenia mają zapewnić ochronę kapitału początkowego, ochronę przez zamknięcie pozycji oraz ochronę przed ujemnym saldem. Ograniczeniu ulegnie również możliwość stosowania zachęt finansowych, jak i aktywnej promocji CFD.
Czytaj dalej

VERSLAG VAN ALLIANZ OVER KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BEVESTIGT DAT DE OPKOMST VAN ROBOTS NIEUWE RISICO’S MET ZICH MEEBRENGT, MAAR OOK BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN

04 kwietnia 2018
Knowledge Base

Geautomatiseerde klantenservicemedewerkers, autonome voertuigen en machines die digitaal verbonden zijn met fabrieken zijn een voorproefje van de toekomst: de ontwikkeling van Ai-toepassingen (Artificial Intelligence) biedt veel voordelen voor bedrijven, zoals verhoogde productiviteit, minder repetitieve taken en verbeterde klantenservice. Echter, ongepaste handen deze toepassingen kunnen risico’s zo groot als de voordelen van hen. Kwetsbaarheid voor cyberaanvallen of technische storingen, evenals het risico van massale procesverstoringen en hoge financiële verliezen, zullen vaker voorkomen als samenlevingen en hun economieën onderling verbonden zijn. Bedrijven zullen ook nieuwe risico’s dragen in verband met de verantwoordelijkheid voor de overdracht van het besluitvormingsproces van mens naar machine en de fabrikant ervan. In een nieuw rapport getiteld „The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risks” identificeert Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) opkomende voordelen en risico’s in verband met de ontwikkeling van AI in de samenleving en de economie, inclusief de verzekeringssector. Kunstmatige intelligentie, ook wel machine learning genoemd, is een programma dat kan denken en leren als mensen.
„AI omvat zowel voordelen als risico’s op veel gebieden zoals economie, politiek, mobiliteit, gezondheid, defensie en milieu.
Om de winst van de grootschalige introductie van geavanceerde AI-toepassingen in het sociale circuit te maximaliseren, zullen actieve risicomanagementstrategieën nodig zijn, zegt Michael Bruch, Director of New Trends bij AGCS.
Momenteel kunnen elementaire of „zwakke” vormen van AI specifieke taken uitvoeren, maar het zijn alleen toekomstige generaties, zogenaamde „sterke” toepassingen, die in staat zullen zijn om moeilijke problemen op te lossen en complexe bewerkingen uit te voeren. AI wordt al gebruikt in bijna elke sector van de economie, dankzij geautomatiseerde klantenservicemedewerkers die financieel advies of machines aanbieden die artsen helpen oncologische ziekten te diagnosticeren. Met AI u ook autonome voertuigen besturen, die ongevallen met 90% kunnen verminderen, de weersomstandigheden beter kunnen voorspellen, financiële transacties kunnen afhandelen en zelfs industriële machines kunnen controleren of bedienen. Volgens Accenture zouden AI-toepassingen het jaarlijkse groeitempo van de twaalf meest ontwikkelde economieën ter wereld tegen 2035 kunnen verdubbelen.
Maar deze potentiële voordelen brengen risico’s met zich mee. Volgens de Allianz Risk Barometer 2018 tonen cyberdreigingen – een van de belangrijkste voor bedrijven – beide kanten van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Slimme software kan dus het risico op cyberaanvallen verminderen door ze effectiever te detecteren, maar tegelijkertijd kunnen bedreigingen toenemen als AI systemen, machines of voertuigen beheert die door hackers kunnen worden aangevallen. Door de kosten van het uitvoeren van aanvallen te verlagen, kan AI leiden tot meer ernstige, gerichte cyberincidenten. Dezelfde hacking activiteit of programmeerfout kan worden gerepliceerd op meerdere computers. Geschat wordt dat een grote wereldwijde cyberaanval kan leiden tot verliezen van meer dan $ 50 miljard, en een onderbreking van een cloudserviceprovider voor slechts een halve dag kan resulteren in verliezen van $ 850 miljoen.
De vier belangrijkste risicogebieden voor AI
Om opkomende AI-bedreigingen te identificeren, richtte AGCS zich op vier belangrijke gebieden: toegankelijkheid, veiligheid, verantwoording en ethiek. „Actie op elk van deze gebieden zal zorgen voor een verantwoorde introductie en ontwikkeling van AI in veiligere omstandigheden voor de samenleving,” zegt Michael Bruch. Er moeten preventieve maatregelen worden genomen om de risico’s van onvoorziene gevolgen te verminderen. Op het gebied van beveiliging kan de race om AI op de markt te brengen bijvoorbeeld leiden tot verwaarlozing of verminderde vereisten om de inzet van veilige, functionele en adequaat beveiligde AI-machines te garanderen. Deze tekortkomingen zouden het aantal defecte producten en de kosten van de intrekking ervan verder kunnen doen toenemen.
Wat de verantwoordingsplicht betreft, zullen AI-machines in de toekomst veel onafhankelijke beslissingen kunnen nemen zonder de betrokkenheid van mensen, maar ze zullen niet in staat zijn om wettelijk aansprakelijk te zijn voor hun daden. In het algemeen is de fabrikant of fabrikant van AI-automaten verantwoordelijk voor gebreken die schade toebrengen aan gebruikers. Op dit moment vallen AI-beslissingen die niet rechtstreeks verband houden met ontwerp of productie, maar die worden genomen door AI-machines op basis van hun interpretaties van de werkelijkheid, echter niet onder duidelijk omschreven wettelijke aansprakelijkheid. „Het oplossen van geschillen kan kostbaar en ineffectief zijn als het aantal schade veroorzaakt door AI-automaten begint te toenemen,” zegt Michael Bruch. Een oplossing, bij gebrek aan wettelijke aansprakelijkheid, zou zijn om instellingen of gespecialiseerde instanties op te richten om een kader te definiëren voor beperkte burgerlijke en wettelijke aansprakelijkheid waaraan ontwerpers, fabrikanten of wederverkopers van AI-producten zouden worden onderworpen.
Voordat dit gebeurt, zullen verzekeraars een belangrijke rol spelen bij het verminderen, beheren en overdragen van nieuwe bedreigingen in verband met AI-toepassingen. Zij zullen het toepassingsgebied van de traditionele bescherming van consumenten en bedrijven moeten aanpassen. Verzekeringen zullen een deel van de risico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zoals cyberaanvallen, bedrijfsonderbrekingen, productrecalls of reputatieschade, beter moeten dekken. Nieuwe modellen van aansprakelijkheidsverzekeringen die kunnen worden aangenomen, bijvoorbeeld op gebieden zoals autonome voertuigen, zullen de druk op fabrikanten en IT-bedrijven verhogen en de verantwoordelijkheid van de consument verminderen.
Verzekeraars, de eerste gebruikers van kunstmatige intelligentie
De verzekeringssector was een van de eersten die zich opende voor machine learning omdat het grote hoeveelheden data en herhaalbare processen moet verwerken. „AI heeft een groot potentieel om de waarde van verzekeringen te verhogen”, zegt Michael Bruch. In eerste instantie zal AI verzekeringsprocessen helpen automatiseren door het verlenen van diensten te vergemakkelijken. Het contracteren en afwikkelen van compensatie zal sneller en goedkoper zijn. Door data-analyse te ontwikkelen en de effecten van AI te beoordelen, biedt het ook een beter inzicht en een betere risicobeheersing voor zowel verzekeraars als hun klanten. AI zal ook helpen bij de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsoplossingen. Bedrijven zullen in staat zijn om cyberbedreigingen beter te analyseren en hun veiligheid te verbeteren, en verzekeraars zullen in staat zijn om cumulatieve bedreigingen nauwkeuriger te identificeren. Tot slot zal een ander belangrijk element, Artificial Intelligence, de relatie tussen verzekeraars en hun klanten veranderen en deze laatste 24/7 service bieden.
Bron: Allianz Czytaj dalej

RODOhisteria

24 marca 2018
Knowledge Base

De nieuwe regels hebben nog nooit geleid tot een dergelijke beweging onder ondernemers, advocaten en opleidingsbedrijven zoals de AVG, de Europese verordening gegevensbescherming. Als paddestoelen na regen groeien meer advocatenkantoren en specialisten die hun hulp bij de uitvoering van nieuwe eisen, en publicaties over nieuwe regelgeving behoren tot de meest populaire boeken. Persoonsgegevens is ongetwijfeld het belangrijkste onderwerp op blogs, webportalen en de pers. De hype rond de verordening heeft ongetwijfeld een positief effect op de popularisering van de kwestie van informatiebescherming en de toename van het bewustzijn over dit onderwerp, maar het

lijkt mij dat de belangstelling voor de AVG niet te wijten is aan bezorgdheid over de verwerkte gegevens, maar alleen aan de angst voor strenge sancties.
Op basis van de beschikbare publicaties krijgt u de indruk dat we tot nu toe geen regels hebben voor de omgang met persoonsgegevens; er was geen verplichting om ze te beveiligen, om de betrokkene te informeren over wie zijn gegevens zal verwerken en voor welk doel, er waren geen regels voor het beveiligen van de aangehouden informatie, noch was toestemming vereist om klanten e-mails te sturen met het aanbod van het bedrijf.
De AVG is ook veel twijfels en gebrek aan specifieke richtlijnen. Er is tot 25 mei weinig tijd meer om de nieuwe regels ten uitvoer te leggen, hoewel de nationale regels nog niet klaar zijn en advocaten verschillende meningen over hun interpretatie in twijfel geven.
Het blijft aan ons om niet toe te geven aan RODOhisteria en om gezond verstand te behouden.
Joanne Grynfelder (Joanne Grynfelder) Czytaj dalej

WŁADZE POWINNY BYĆ GOTOWE DO REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

12 lutego 2018
Knowledge Base

Władze muszą być przygotowane do działania przeciwko rozprzestrzenianiu się kryptowalut, aby chronić konsumentów i inwestorów – powiedział Agustín Carstens, dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Na jednej z konferencji we Frankfurcie nad Menem zatytułowanej „Pieniądze w erze cyfrowej: Jaką rolę odgrywają banki centralne?”, Carstens stwierdził, że pieniądze, aby utrzymać swoją wartość muszą być wspierane przez odpowiedzialne instytucje zaufania publicznego. Jego zdaniem banki centralne mają tutaj kluczową rolę do odegrania.
Czytaj dalej

PONAD 500 MLN DOLARÓW ODZYSKAŁY WŁADZE PODATKOWE NA CAŁYM ŚWIECIE PO AFERZE PANAMA PAPERS

05 stycznia 2018
Knowledge Base

Ponad 500 milionów dolarów odzyskały władze podatkowe na całym świecie po rewelacjach wynikających z Panama Papers, opublikowanych po raz pierwszy w kwietniu 2016 roku. Tylko w samej Hiszpanii odebrano 122 miliony dolarów w wyniku przeprowadzonego dochodzenia dotyczącego hiszpańskich rezydentów podatkowych, którzy gromadzili środki pieniądze poza granicami tego kraju. Spośród wszystkich krajów ujawnionych w Panama Papers, w sumie 15 – leżących na trzech kontynentach – podało do publicznej wiadomości kwotę podatków odzyskaną przez organa skarbowe. Czytaj dalej

O JAWNOŚCI, SYGNALISTACH I KORUPCJI NA GRUNCIE PROJEKTU USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

19 grudnia 2017
Knowledge Base

Konrad Sedkiewicz
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana najnowsza wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego datowana na 12 grudnia 2017 r . Być może, z uwagi na inne gorące procesy legislacyjne i porę roku, która bardziej skłania do słuchania Last Christmas, niż przeszukiwania zasobów RCL, części z Państwa umknęła informacja, że nadciągają poważne zmiany dla średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także dla aż 108 różnych grup zawodowych. Postaram się, choć wycinkowo, nadrobić tę sytuację tym bardziej, że gdy rozpocznie się karnawał będzie już blisko do wejścia w życie tej ustawy, co, wg ostatnich informacji, ma nastąpić już 01 marca 2018 r. Dlaczego warto zwrócić uwagę właśnie na ten projekt i czym ma być sama nowa ustawa w polskim porządku prawnym?
Czytaj dalej

PIERWSZY ROK PREZYDENTA TRUMPA

02 grudnia 2017
Knowledge Base

Hartwig Kos
Minęło prawie dwanaście miesięcy od czasu, gdy były gospodarz programu telewizyjnego „The Apprentice” przeniósł się do Białego Domu. Nic dziwnego, że ostatni sezon reality show był pełen zwrotów akcji, a wielu kandydatów zostało odrzuconych bez ceregieli, nie mówiąc już o zjadliwych tweetach „Apprentice” z Białego Domu. Pozostawiając żarty na boku trzeba zadać pytanie, co osiągnął Donald Trump podczas pierwszego roku swojego urzędowania? W rzeczywistości niewiele.
Czytaj dalej

EUNB prowadzi konsultacje na temat wymagań raportowania zgodnie z dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2)

24 listopada 2017
Knowledge Base

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) rozpoczął publiczne konsultacje nt. technicznych standardów regulacyjnych (TSR) określających ramy współpracy i wymiany informacji pomiędzy właściwymi władzami wyznaczonymi w zmienionej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (PSD2). TSR określają, jakich rodzajów informacji i szablonów powinny używać instytucje płatnicze w sprawozdaniach przekazywanych do odpowiednich władz przyjmującego państwie członkowskiego. Sprawozdanie te dotyczą płatniczej działalności gospodarczej podejmowanej na jego terytorium. Konsultacje będą trwać do 5 stycznia 2018 r.
Czytaj dalej