Whitepaper

 

5 ryzyk związanych ze zmianą klimatu, o których prawdopodobnie nie mówisz… (a powinieneś)

16 maja 2022

Poparcie dla propozycji środowiskowych jest wyższe niż kiedykolwiek, a firmy odczuwają presję wszelkiego rodzaju interesariuszy: nie tylko inwestorów, ale także klientów i pracowników. Kryzys klimatyczny może mieć ogromny wpływ na Twój biznes – chociaż długoterminowe konsekwencje mogą być oczywiste, istnieje szereg konkretnych ryzyk operacyjnych i biznesowych, których Twoja organizacja mogła nie wziąć pod uwagę. W swojej nowej białej księdze, Diligent przedstawia pięć kluczowych, łatwych do przeoczenia, zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i podkreśla korzyści płynące z proaktywnego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

*Ryzyko przejścia — wszyscy znamy związane z biznesem zagrożenia fizyczne, które wiążą się ze zmianą klimatu. Jednak organizacje muszą poważnie rozważyć również ryzyko przejścia: ryzyko prawne, technologiczne, rynkowe i reputacyjne związane z planowaniem transformacji klimatycznej.

*Ryzyko emisji z zakresu 3 – regulatorzy zacieśniają przepisy w odniesieniu do emisji z zakresu 3 (definiowanych jako wszystkie emisje pośrednie, powstałe w całym łańcuchu wartości, w tym zarówno emisje upstream, jak i downstream). Chociaż raportowanie emisji z zakresu 3 nie jest jeszcze obowiązkowe dla większości firm, stanie się ono wymogiem już wkrótce.

*Ryzyko zarządzania talentami – sukces – lub porażka – organizacji zależy od wiedzy i umiejętności osób będących liderami. Firmy chcące dostosować się do gospodarki niskoemisyjnej, muszą przewidywać stojące przed nimi wyzwania operacyjne, sprawozdawcze i przywódcze oraz przewidzieć zestawy umiejętności, których będą potrzebować we wszystkich branżach.

*Ryzyko związane z różnorodnością – różnorodność wymaga poważnej analizy z punktu widzenia klimatu. Nieuwzględnienie marginalizowanych głosów będzie skutkowało krótkowzrocznością w podejściu do kwestii klimatycznych, które należy rozpatrywać z każdej strony.

*Ryzyko zysku – organizacje muszą określić sposoby tworzenia wartości poprzez inwestycje w firmy lub możliwości, które przyczynią się do rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Twoja reakcja na zmiany klimatu teraz określi, jak Twoja firma poradzi sobie w przyszłości. Pobierz białą księgę za darmo z naszej platformy, aby dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.