Marcin Dublaszewski

Marcin Dublaszewski ma prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem i kontrolą wewnętrzną w sektorze rządowym, samorządowym jak i w spółkach prawa handlowego. Jako pracownik instytucji wdrażającej fundusze unijne przeprowadził wiele kontroli projektów finansowanych ze środków UE, następnie jako audytor tej instytucji oceniał skuteczność systemu zarządzania tymi środkami. Tworzył wiele funkcji audytu w podmiotach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na kilku polskich uniwersytetach, autor kilku publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce. Jako audytor wewnętrzny zrealizował wiele projektów z zakresu oceny i doradztwa procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej. Realizował projekty z obszaru nadzoru właścicielskiego w spółkach związanych z podmiotami publicznymi. Koordynator projektów dotyczących oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu m.in. o normę ISO 27001. Przez 4 lata członek Panelu Audytu w European Union Agency for Law Enforcement Training CEPOL. Trener i wdrożeniowiec z zakresu systemów informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Biegły sądowy z zakresu nadużyć w sektorze publicznym. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP, CRMA, QVal oraz Ministra Finansów (nr 867/2004). Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer.

Dobry program obsługi zgłoszeń od sygnalistów – czyli jaki?

25 stycznia 2024

Marcin Dublaszewski

Od wejścia w życie na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zarówno koncepcja sygnalistów, jak i programy do obsługi zgłoszeń stały się stałym elementem kultury organizacyjnej instytucji działających zarówno biznesowo jak i w sektorze publicznym. Samo zagadnienie whistleblowingu jest, rzecz jasna, znane znacznie dłużej, a kraje takie jak Stany Zjednoczone mogą pochwalić się wieloletnią tradycją i dojrzałymi rozwiązaniami w tym zakresie. Czytaj dalej

Czy Ustawa o sygnalistach pogrąży polską administrację?

03 marca 2023

Marcin Dublaszewski

Większość specjalistów compliance doskonale wie, że na polską ustawę dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa czekamy od grudnia 2021 roku, czyli prawie 15 miesięcy (tekst powstał w lutym 2023 roku). Przez ten okres mogliśmy ze szczegółami śledzić postępy prac legislacyjnych – projekt jest póki co jest na etapie rządowym.

Do 26 lutego 2023 roku ukazało się sześć wersji projektu ustawy. W kolejnych projektach mieliśmy do czynienia z doprecyzowaniem pewnych kwestii (np. definicje podmiotów zobowiązanych do wdrażania systemu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń), z drugiej zaś wprowadzano zmiany całkowicie zmieniające wcześniejszej rozwiązania – przede wszystkim w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, np. zmiana “głównego” podmiotu z Rzecznika Praw Obywatelskich na Państwową Inspekcję Pracy. Czytaj dalej

Sygnaliści tuż za progiem

06 września 2022

Marcin Dublaszewski

Obowiązująca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia do swoich porządków prawnych krajowych przepisów w tym zakresie. Polska, jako jedno z coraz mniejszej grupy państw wciąż oznaczona jest statusem “w trakcie”. Wydaje się, że Komisja Europejska zdecydowała się zwiększyć nacisk na wdrożenie tej potrzebnej regulacji. Czytaj dalej