Edyta Zdziarska

Expert in anti- money laundering and anti-fraud areas. Over 20 years’ experience on financial market. From 2001close connected with AML topic, 6 years AML coordinator in PKO BP bank. Has great experience in projecting and implementing AML solutions. She created IT systems (Asseco AML, Asseco FDS, Asseco ITR), used in more than 100 financial institutions – commercial and cooperative banks, insurance companies, investments founds. For many years responsible for systems developing process and their compatibility with the law. Participated in a dozen IT systems implementations, gained experience in project managing. Has education in IT, banking, economy and human resources management. Graduate of Economical University in Cracow, on field of management and marketing. Finished postgraduate studies about banking and IT, on the same University. Currently in charge of providing consulting and training services in anti- money laundering area. Supports companies in choosing right IT systems in process of their implementation, taking care of reliable realisation of procedures and inside regulations. Cooperate with companies and organisations which are running educational activities. Leads workshops, trainings and speeches on postgraduate studies. Active taking part as speaker in events dedicated money laundering and anti- fraud financial. Author of many publications.
Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – czy zmiany w przepisach ułatwią życie ?

05 października 2021
Knowledge Base

31 października, wchodzą w życie kolejne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML (Anti Money Laundering), dotyczące między innymi Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR jest systemem, w którym gromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Instytucje obowiązane mają do spełnienia szereg obowiązków wynikających z ustawy AML, w tym również weryfikację klientów w CRBR.

Czytaj dalej

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – rewolucja dla biur rachunkowych?

24 czerwca 2021
Knowledge Base

W życie wchodzą kolejne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML (Anti Money Laundering). Od 31 lipca br. poszerzony zostaje katalog instytucji obowiązanych. Funkcjonuje przeświadczenie, iż w procederze prania pieniędzy wykorzystywane są głównie instytucje finansowe. Tymczasem instytucje obowiązane, to nie tylko banki ale także operatorzy pocztowi, pośrednicy nieruchomości, czy też fundacje oraz stowarzyszenia. Teraz dołączą do nich m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. Ustawa AML obejmuje także biura rachunkowe.

Czytaj dalej

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Nowe obowiązki dla instytucji podlegających Ustawie AML

15 kwietnia 2021

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem nowelizacji Ustawy AML, jest dostosowanie prawa krajowego do wymogów wynikających z przepisów unijnych – V Dyrektywy AML. Termin na implementację dyrektywy przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, upłynął 10 stycznia 2020 r., co oznacza iż Polska jest znacznie opóźniona w procesie dostosowawczym.

Czytaj dalej