Edyta Zdziarska

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2000r związana z tematyką AML, pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Współtwórca narzędzi informatycznych AML i AntiFraud a także FATCA oraz CRS, wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspiera instytucje obowiązane w wdrożeniu kompleksowego systemu AML, na który składają się: procedury, szkolenia, narzędzia informatyczne. Uczestniczy w projektach IT, odpowiada za rozwój narzędzi IT wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz warsztaty i szkolenia. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Autorka licznych publikacji.

Podsumowanie trudności związanych z wdrożeniem Wytycznych EBA i Stanowiska UKNF dotyczących AMLRO

12 grudnia 2023

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

1 grudnia minął rok odkąd zaczęły obowiązywać Wytyczne EBA oraz Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO. Mimo, iż krajowe przepisy nie uległy zmianie, to jednak w wielu instytucjach obowiązanych konieczne były znaczne zmiany, zapewniające dostosowanie wewnętrznych regulacji do wymogów wynikających z Wytycznych EBA i Stanowiska UKNF. W obu dokumentach znajdujemy doszczegółowienie kwestii, które nie zostały ujęte w przepisach unijnych oraz krajowych lub zostały przedstawione w sposób ogólny. Czytaj dalej

Jakie zmiany przyniósł rok 2022 w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)? Jakie wyzwania czekają instytucje finansowe w roku 2023?

16 stycznia 2023

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

Obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w ostatnich latach uległ znacznym zmianom. Sytuacja ta spowodowana jest m.in. rozwojem rynku finansowego i stosowaniem nowych technologii. Powstają innowacyjne rozwiązania, które z jednej strony umożliwiają klientom dostęp do ciekawych produktów i usług, z drugiej strony natomiast generują ryzyka związane z nowymi schematami przestępczymi. Regulacje prawne nie nadążają za zmianami a istniejąca luka utrudnia działania instytucjom obowiązanym. Czytaj dalej

Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO w świetle Wytycznych EBA

05 grudnia 2022

Edyta Zdziarska

Od dnia 1 grudnia 2022r, zaczęły obowiązywać Wytyczne EBA w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT z dnia 14 czerwca 2022 r.

1 grudnia 2022r, zostało również opublikowane Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO.

Stanowisko UKNF zawiera dobre praktyki dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z ustawy AML związanych z rolą i zadaniami: Czytaj dalej

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – czy zmiany w przepisach ułatwią życie ?

05 października 2021
Knowledge Base

31 października, wchodzą w życie kolejne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML (Anti Money Laundering), dotyczące między innymi Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR jest systemem, w którym gromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Instytucje obowiązane mają do spełnienia szereg obowiązków wynikających z ustawy AML, w tym również weryfikację klientów w CRBR.

Czytaj dalej

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – rewolucja dla biur rachunkowych?

24 czerwca 2021
Knowledge Base

W życie wchodzą kolejne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML (Anti Money Laundering). Od 31 lipca br. poszerzony zostaje katalog instytucji obowiązanych. Funkcjonuje przeświadczenie, iż w procederze prania pieniędzy wykorzystywane są głównie instytucje finansowe. Tymczasem instytucje obowiązane, to nie tylko banki ale także operatorzy pocztowi, pośrednicy nieruchomości, czy też fundacje oraz stowarzyszenia. Teraz dołączą do nich m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. Ustawa AML obejmuje także biura rachunkowe.

Czytaj dalej

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Nowe obowiązki dla instytucji podlegających Ustawie AML

15 kwietnia 2021

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem nowelizacji Ustawy AML, jest dostosowanie prawa krajowego do wymogów wynikających z przepisów unijnych – V Dyrektywy AML. Termin na implementację dyrektywy przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, upłynął 10 stycznia 2020 r., co oznacza iż Polska jest znacznie opóźniona w procesie dostosowawczym.

Czytaj dalej