Marek Ruciński

Senior Associate w kancelari prawnej Grant Thornton, a także doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat procesów restrukturyzacyjnych spółek handlowych. Specjalista w zakresie prawa handlowego, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz due diligence prawnego. Przeprowadza oraz koordynuje kompleksowe audyty prawne przedsiębiorstw. Świadczy także pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w sprawach z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego i szeroko pojmowanego compliance, w szczególności dla branży e-commerce. Autor publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa handlowego w prasie fachowej.

Powolny zmierzch greenwashingu

26 kwietnia 2023

dr Marek Ruciński

Greenwashing, czy też pseudoekologiczny marketing, to praktyka rynkowa polegająca na nieuzasadnionym wywoływaniu u konsumentów wrażenia, że nabywany produkt lub usługa ma charakter proekologiczny lub w jakikolwiek inny sposób przyczynia się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Pomimo że formalnie jest to reklama wprowadzająca klienta w błąd, to jednak stosowanie tego typu praktyk jest powszechne. Widać już jednak pierwsze oznaki aktywnego zwalczania greenwashingu, czego przykładem mogą być ostatnie inicjatywy legislacyjne na szczeblu UE. Czytaj dalej

Jak prawidłowo informować o obniżce cen żeby nie narazić się na karę?

30 stycznia 2023

Dr Marek Ruciński

Dyrektywa Omnibus (o której mowa była szerzej w tym artykule) przyniosła od 1 stycznia 2023 r. istotne zmiany dla branży e-commerce. Najgłośniejszą z nich jest obowiązek podawania najniższej ceny przed wprowadzeniem obniżki w każdym przypadku ogłaszania o obniżce ceny. Nic więc dziwnego, że to właśnie od tego wymogu rozpoczęły się kontrole UOKiK.

UOKiK ma uwagi do wszystkich kontrolowanych

Już 16 stycznia, czyli w zasadzie dwa tygodnie po wejściu w życie nowych regulacji, Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole stacjonarne w 6 wielkich sieciach handlowych oraz kontrole zdalne u około 40 znanych firm działających w formule e-commerce. UOKiK skierował wystąpienia do wszystkich kontrolowanych podmiotów. Oznacza to, że w przypadku każdej z firm dopatrzono się nieprawidłowości. Jest to tyleż ciekawe, co niepokojące, bo skoro trudności z dostosowaniem się do nowych wymogów mają najwięksi gracze na rynku, dysponujący potencjalnie największymi środkami i najlepszą obsługą prawną, to można spodziewać się, jakie będę wyniki kontroli u mniejszych podmiotów. Czytaj dalej

Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych na nowych zasadach

11 grudnia 2022

dr Marek Ruciński

1 stycznia 2023 wejdzie w życie znacząca zmiana ustawy o prawach konsumenta, będąca skutkiem implementacji do prawa polskiego tzw. Dyrektywy Towarowej (opisywanej szerzej w tym artykule) oraz Dyrektywy Cyfrowej. To właśnie skutkiem wdrożenia drugiej z nich jest regulacja umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, stanowiąca zupełną nowość w prawie polskim. Czytaj dalej

Duże zmiany w zasadach sprzedaży konsumenckiej – implementacja Dyrektywy Towarowej zbliża się wielkimi krokami

21 października 2022

Marek Ruciński

W ostatnich tygodniach polski parlament znacząco przyspieszył prace nad implementacją tzw. Dyrektywy Towarowej. Zmiany prawne z nią związane są niebagatelne i zauważalnie wpłyną na prawa, obowiązki oraz sposób prowadzenia działalności wszystkich przedsiębiorców oferujących towary konsumentom i to zarówno stacjonarnie jak i w formule e-commerce. Czytaj dalej

Dyrektywa OMNIBUS – 6 kluczowych zmian regulacyjnych dla e-commerce

19 sierpnia 2022

Marek Ruciński

W ostatnim czasie sporo mówi się o implementacji do polskiego porządku prawnego pakietu unijnych przepisów mających na celu rozbudowanie systemu ochrony praw konsumentów, szczególnie w Internecie. Jak często bywa w przypadku istotnych zmian regulacyjnych, przedsiębiorcy zasypywani są informacjami na ten temat, które jednak często mają charakter niekompletny oraz nieuporządkowany. Natomiast należyte i przemyślane przystosowanie się do nowych obowiązków wymaga spójnego i świadomego podejścia. Warto więc zapoznać się z konkretami dotyczącymi najważniejszych zmian. Czytaj dalej