Marek Ruciński

Senior Associate w kancelari prawnej Grant Thornton, a także doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat procesów restrukturyzacyjnych spółek handlowych. Specjalista w zakresie prawa handlowego, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz due diligence prawnego. Przeprowadza oraz koordynuje kompleksowe audyty prawne przedsiębiorstw. Świadczy także pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w sprawach z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego i szeroko pojmowanego compliance, w szczególności dla branży e-commerce. Autor publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa handlowego w prasie fachowej.

Kiedy warto założyć fundację rodzinną

27 lipca 2023

dr Marek Ruciński

Cel ustawodawcy

Fundacja rodzinna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 22 maja 2023 r. i została zaprojektowana jako swego rodzaju „skarbiec” majątku rodzinnego. Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej powoduje, że zostaje on odseparowany od beneficjentów. Beneficjenci fundacji nie mają bowiem większego wpływu na codzienną działalność fundacji, ani na sposób, w jaki jest on zarządzana. Powoduje to, że fundacja rodzinna rządzi się całkowicie odmiennymi prawami od znanych przedsiębiorcom zasad dotyczących spółek handlowych. Z tego powodu, przed założeniem fundacji, warto zrozumieć, na czym polega jej istota i upewnić się, czy rzeczywiście jest to optymalna forma prawna dla konkretnego przypadku. Czytaj dalej

Fundacja rodzinna w pigułce – jak działa i komu można ją polecić?

06 czerwca 2023

dr Marek Ruciński

Czym jest fundacja rodzinna?

Od 22 maja 2023 r. możliwe jest zakładanie fundacji rodzinnych. Są to osoby prawne, tworzone w celu gromadzenia majątku i zarządzania nim w interesie beneficjentów. Przede wszystkim jednak fundacja rodzinna jest długo wyczekiwanym instrumentem służącym sukcesji firm oraz innych składników majątku. Czytaj dalej

Powolny zmierzch greenwashingu

26 kwietnia 2023

dr Marek Ruciński

Greenwashing, czy też pseudoekologiczny marketing, to praktyka rynkowa polegająca na nieuzasadnionym wywoływaniu u konsumentów wrażenia, że nabywany produkt lub usługa ma charakter proekologiczny lub w jakikolwiek inny sposób przyczynia się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Pomimo że formalnie jest to reklama wprowadzająca klienta w błąd, to jednak stosowanie tego typu praktyk jest powszechne. Widać już jednak pierwsze oznaki aktywnego zwalczania greenwashingu, czego przykładem mogą być ostatnie inicjatywy legislacyjne na szczeblu UE. Czytaj dalej

Jak prawidłowo informować o obniżce cen żeby nie narazić się na karę?

30 stycznia 2023

Dr Marek Ruciński

Dyrektywa Omnibus (o której mowa była szerzej w tym artykule) przyniosła od 1 stycznia 2023 r. istotne zmiany dla branży e-commerce. Najgłośniejszą z nich jest obowiązek podawania najniższej ceny przed wprowadzeniem obniżki w każdym przypadku ogłaszania o obniżce ceny. Nic więc dziwnego, że to właśnie od tego wymogu rozpoczęły się kontrole UOKiK.

UOKiK ma uwagi do wszystkich kontrolowanych

Już 16 stycznia, czyli w zasadzie dwa tygodnie po wejściu w życie nowych regulacji, Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole stacjonarne w 6 wielkich sieciach handlowych oraz kontrole zdalne u około 40 znanych firm działających w formule e-commerce. UOKiK skierował wystąpienia do wszystkich kontrolowanych podmiotów. Oznacza to, że w przypadku każdej z firm dopatrzono się nieprawidłowości. Jest to tyleż ciekawe, co niepokojące, bo skoro trudności z dostosowaniem się do nowych wymogów mają najwięksi gracze na rynku, dysponujący potencjalnie największymi środkami i najlepszą obsługą prawną, to można spodziewać się, jakie będę wyniki kontroli u mniejszych podmiotów. Czytaj dalej

Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych na nowych zasadach

11 grudnia 2022

dr Marek Ruciński

1 stycznia 2023 wejdzie w życie znacząca zmiana ustawy o prawach konsumenta, będąca skutkiem implementacji do prawa polskiego tzw. Dyrektywy Towarowej (opisywanej szerzej w tym artykule) oraz Dyrektywy Cyfrowej. To właśnie skutkiem wdrożenia drugiej z nich jest regulacja umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, stanowiąca zupełną nowość w prawie polskim. Czytaj dalej

Duże zmiany w zasadach sprzedaży konsumenckiej – implementacja Dyrektywy Towarowej zbliża się wielkimi krokami

21 października 2022

Marek Ruciński

W ostatnich tygodniach polski parlament znacząco przyspieszył prace nad implementacją tzw. Dyrektywy Towarowej. Zmiany prawne z nią związane są niebagatelne i zauważalnie wpłyną na prawa, obowiązki oraz sposób prowadzenia działalności wszystkich przedsiębiorców oferujących towary konsumentom i to zarówno stacjonarnie jak i w formule e-commerce. Czytaj dalej

Dyrektywa OMNIBUS – 6 kluczowych zmian regulacyjnych dla e-commerce

19 sierpnia 2022

Marek Ruciński

W ostatnim czasie sporo mówi się o implementacji do polskiego porządku prawnego pakietu unijnych przepisów mających na celu rozbudowanie systemu ochrony praw konsumentów, szczególnie w Internecie. Jak często bywa w przypadku istotnych zmian regulacyjnych, przedsiębiorcy zasypywani są informacjami na ten temat, które jednak często mają charakter niekompletny oraz nieuporządkowany. Natomiast należyte i przemyślane przystosowanie się do nowych obowiązków wymaga spójnego i świadomego podejścia. Warto więc zapoznać się z konkretami dotyczącymi najważniejszych zmian. Czytaj dalej