Piotr Żyłka

Prawnik, absolwent WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia II stopnia uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także studia podyplomowe z zakresu Compliance, na tej samej uczelni. Absolwent prestiżowego międzynarodowego programu European Academy of Diplomacy ze specjalnością International Organizations. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania systemem zgodności z prawem, nabyte dzięki pracy w czołowych, międzynarodowych instytucjach finansowych, a także indywidualnej praktyce jako zewnętrzny konsultant. Doradza przedsiębiorcom w zakresie zarządzania ryzykiem (prawnym, regulacyjnym, wystąpienia nieprawidłowości), wdrażania i funkcjonowania systemów compliance, kanałów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor bloga: www.itsallaboutcompliance.com

Polish Foreign Corrupt Practices Act potrzebny od zaraz

08 lutego 2023

Piotr Żyłka

„No i co uważasz? Moim zdaniem, według mnie kilka niedociągnięć jest.”

To dialog z jednej z polskich komedii, ale i wielce prawdopodobna transkrypcja rozmowy pomiędzy członkami Grupy Roboczej ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych (OECD Working Group on Bribery), przeprowadzającej 4 fazę ewaluacji polskiego systemu prawnego. W dniu 15 grudnia 2022 r. OECD opublikowało raport podsumowujący kolejną ocenę skuteczności polskiego systemu w zwalczaniu zjawiska korupcji i łapownictwa transgranicznego.

Lektura tego dokumentu nie napawa optymizmem. Raport bardzo celnie punktuje niedociągnięcia oraz ewidentne braki oraz luki w polskim systemie prawnym w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także ochrony sygnalistów. Czytaj dalej

Brak świadomości prawnej społeczeństwa a wymogi AML

09 stycznia 2023

Piotr Żyłka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie stanowi wyłącznego zadania instytucji obowiązanych. Lwią część pracy powinno wykonać państwo wraz z jego uprawnieniami i wyspecjalizowanymi organami.

Od kilku dni w mediach społecznościowych szerokim echem odbija się zdjęcie wpłatomatu jednego z polskich banków, na którego ekranie wyświetlony został komunikat o konieczności wskazania źródła pochodzenia gotówki wraz z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony banku w celu dodatkowej weryfikacji. Czytaj dalej

Zgodność a sprzeczność interesów

04 listopada 2022

Piotr Żyłka

Funkcja zgodności to nihil novi na polskim rynku. Świadczy o tym, zarówno właściwe ustawodawstwo, standardy i rekomendacje organów nadzoru, ale także liczba ogłoszeń o pracę właściwa dla obszaru zgodności, konferencji, szkoleń i wszelakiej maści wydarzeń, organizowanych na krajowym podwórku.

Wraz z coraz większą „popularnością” tej roli, warto zastanowić się nad jej przyszłością, a przede wszystkim kierunkiem jej rozwoju, który chcąc nie chcąc staje się wypadkową działań podejmowanych przez pracowników tych jednostek. Pierwotna ciekawość i czerpanie z zagranicznych wzorców ustępuje miejsca krajowej interpretacji zadań i roli tej funkcji. Wreszcie compliance przestaje być domeną organizacji wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych i sektorów regulowanych, które nierzadko się przenikają, co prowadzić może do pewnego rodzaju sprzeczności (o ile nie konfliktu interesów), ale o tym za chwilę. Czytaj dalej

Rola compliance w ramach zarządzania łańcuchami dostaw

27 lipca 2022

Piotr Żyłka

Przedłużone ramię nadzorcy

Compliance, czyli zarządzanie zgodnością, nierzadko postrzegane jest wyłącznie w kategoriach wymogu regulatora bądź też obowiązku ustawowego, nie tylko w wyobrażeniu polskiego przedsiębiorcy. W praktyce funkcjonuje teoria, wedle której compliance pełni rolę przedstawiciela organu nadzoru w ramach działalności przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

Dyrektywa CSR a obowiązki polskiego przedsiębiorcy

28 czerwca 2022

Piotr Żyłka

Projekt dyrektywy CSR opublikowany przez Komisję Europejską nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców w zakresie monitorowania ryzyka prowadzonej działalności, ochrony praw człowieka, środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. To kolejny krok Komisji Europejskiej celem wzmocnienia ram legislacyjnych w zakresie raportowania niefinansowego, do którego bezpośrednio odwołują się motywy omawianej dyrektywy, przewidującej sankcje administracyjne, jak i cywilne z tytułu braku lub niewłaściwej realizacji projektowanych obowiązków. Czytaj dalej

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Compliance & Risk Officer

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – wstępna analiza

22 października 2021
Knowledge Base

W dniu 17 grudnia br. upłynie termin transpozycji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie sygnalistów. Od wielu miesięcy szerokie grono środowiska prawno-compliance z utęsknieniem wyczekiwało ujawnienia projektu ustawy stanowiącego transpozycję do polskiego porządku prawnego tzw. unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Na przestrzeni tego czasu, również na łamach niniejszego portalu, powstało kilkanaście tekstów traktujących o wymogach wspomnianej dyrektywy, ale i nadziejach z jakimi wiązano transpozycję dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Czy słusznie? Przekonajmy się. Zapraszam do omówienia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, opublikowanego w dniu 18 października br.

Czytaj dalej

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Compliance & Risk Officer

Paneuropejski organ nadzoru AML

05 lutego 2021

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA) przedstawia zarys koncepcji unijnego organu nadzoru ds. AML. Utworzenie dedykowanego paneuropejskiego regulatora to jeden z postulatów planu Komisji Europejskiej opublikowanego w maju ubiegłego roku. W dniu 7 maja 2020 r., Komisja Europejska przedstawiła Komunikat w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj dalej

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Compliance & Risk Officer

OECD wzywa Polskę do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

15 grudnia 2020
Knowledge Base

17 grudnia upłynie równo 20 lat od podpisania przez Polskę Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Jednym z jej głównych postulatów jest implementacja do krajowego systemu prawnego skutecznych rozwiązań z zakresu dochodzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 17 grudnia 1997 roku została zatwierdzona Konwencja OECD (przyp. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (ang. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions).  Czytaj dalej

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Compliance & Risk Officer

Zarządzanie ryzykiem oparte o współpracę

25 listopada 2020

Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych uznawany jest za popularyzatora koncepcji „trzech linii obrony” (ang. three lines of defense). Teorii, której zadaniem jest wydzielenie niezależnych od siebie jednostek, mających na celu efektywne zarządzanie ryzykiem nieprawidłowości mogących wystąpić w ramach działalności organizacji. Opublikowany w styczniu 2013 r. „Position Paper of Defense in Effective Risk Management and Control„, stanowi wykładnię wspomnianej teorii.

Model trzech linii obrony ma charakter ramowy, wyznaczający pewne określone, fundamentalne i bazowe zasady dla efektywnego zminimalizowania wystąpienia ryzyka zagrażającego bieżącej działalności organizacji.  Czytaj dalej