Michał Szałas

Postępowanie instytucji obowiązanej w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego – czyli ciąg dalszy wyzwań w zakresie compliance związanych z ustawą o Systemie Informacji Finansowej

15 maja 2023

Michał Szałas

W poprzednim artykule o ustawie o Systemie Informacji Finansowej omówiono regulacje dotyczące samego Systemu i związane z tym wyzwania w zakresie compliance dla przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym. Ustawa ta (dalej jako „Ustawa SInF”) wprowadza jednak również szereg zmian w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zdecydowana większość z nich dotyczy nowych uprawnień analitycznych i obowiązków Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i jednostek współpracujących – i w związku z tym nie będzie przedmiotem niniejszego omówienia. Czytaj dalej

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej – wpływ na system AML oraz wyzwania w obszarze compliance

24 lutego 2023

Michał Szałas

Podejmując próbę oceny, jaki wpływ na compliance, szczególnie w obszarze AML, wywrze obowiązująca od kilku dni ustawa o Systemie Informacji Finansowej(1.) (dalej: „Ustawa SInF” lub „Ustawa”), nie sposób nie zacząć od ogólnej uwagi. Cała Ustawa, niezależnie od jej poszczególnych przepisów i zmian dokonanych w Ustawie AML(2.) i innych ustawach, ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. System PPP/FT rozumiem przy tym nie tylko jako AML compliance, tj. zgodność z reżimem prawnym unijnego rozporządzenia, dyrektyw i polskiej Ustawy AML, ale także jako bezpośrednie zwalczanie przestępstwa prania pieniędzy na gruncie prawa karnego. Czytaj dalej