Whitepapers

The Risk & Compliance Platform Europe offers a qualitative online database with white papers, case studies and best practice articles on risk and compliance. This free information is used by many professionals to inform and orient a possible purchase or policy decision.

Do you want to publish your white paper / case study / best practice article on the Risk and Compliance Platform Europe? Simply send an email to info@riskcompliance.nl including your contact details and a brief summary of your proposed article. Our editorial staff will contact you as soon as possible to discuss the options for publishing your document / article.

Visitors to the Risk & Compliance Platform Europe can download any white paper / case study / best practice article for free. This service is intended for those with a professional interest in risk and / or compliance.

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2024

29 września 2023

Niepewność gospodarcza wywołała burzę powiązanych ze sobą ryzyk opisanych w zeszłorocznym opracowaniu „Risk in Focus” w nowych kierunkach w roku 2023. Organizacje zmagają się obecnie z wynikającym z niej poli-kryzysem – z wieloma katastrofalnymi zdarzeniami występującymi jednocześnie. Ponieważ największa gospodarka Europy, Niemcy, pogrąża się w recesji w następstwie zeszłorocznego skoku cenowego energii, niektóre organizacje borykają się ze spadającymi saldami gotówkowymi i wyższym zadłużeniem netto. Organizacje przygotowują się na możliwe problemy, które mogą nadejść w przyszłości, i chcą działać dalej, gdy warunki się poprawią. Czytaj dalej

Whitepaper

Hyarchis

Prognozy w obszarze KYC & AML na rok 2030

14 czerwca 2023

Niedawna analiza wykazała, że ​​liczba pracowników pełnoetatowych zaangażowanych w badanie klientów w zakresie należytej staranności wobec klienta w trzech największych bankach w Holandii jest obecnie szacowana na 15% całkowitej siły roboczej. Do 20% ogólnej liczby pracowników banków w Holandii pełni funkcję „gatekeepera”. Skala prania pieniędzy oraz innych przestępstw finansowych na całym świecie rośnie, a techniki stosowane w celu ich uniknięcia i wykrycia stają się coraz bardziej wyrafinowane. Wywołało to energiczną reakcję ze strony instytucji finansowych, które wspólnie inwestują każdego roku miliardy, aby poprawić swoją obronę przed przestępstwami finansowymi. Ponadto organy regulacyjne wywierają większą presję na instytucje finansowe. Gdy organy regulacyjne nakładają surowsze kary, wynikające z tego grzywny związane z przestrzeganiem przepisów rosną z roku na rok. Walka z praniem pieniędzy jest stałym problemem dla grup zajmujących się przestrzeganiem przepisów, monitorowaniem i grupami ryzyka, ponieważ konwencjonalne podejście banków do zwalczania przestępstw finansowych, oparte na zasadach i scenariuszach, zawsze wydawało się być o krok za organizacjami przestępczymi. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i wymogi KYC muszą być rozwijane w tym samym tempie, co finanse cyfrowe, ale przepisy AML zazwyczaj pozostawały w tyle za nielegalnymi zachowaniami w przeszłości. Firmy mogą wkrótce zauważyć tutaj zmianę. Pod koniec marca 2023 r. Bruksela zatwierdziła surowsze przepisy mające na celu zlikwidowanie istniejących luk w zwalczaniu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i uchylania się od sankcji w UE.

Czytaj dalej

Whitepaper

Diligent

Całkowity wpływ ekonomiczny podmiotów zachowujących należytą staranność

01 sierpnia 2022

Oszczędności kosztów oraz korzyści biznesowe zapewnione przez staranność podmiotów

Współczesne przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, stają się coraz bardziej złożone i często narażone są na różne formy niepewności płynących z zewnątrz. Od specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością oczekuje się nie tylko udziału, lecz odgrywania aktywnej roli w łagodzeniu pojawiających się zagrożeń, wprowadzania innowacji z zawrotną prędkością, dotrzymywania kroku zmieniającym się nieustannie regulacjom oraz identyfikowania obszarów wzrostu potencjalnych ryzyk. W przypadku organizacji operujących setkami lub tysiącami podmiotów i spółek zależnych, wyzwania te są często rozszerzane.

Czytaj dalej

Whitepaper

 

5 ryzyk związanych ze zmianą klimatu, o których prawdopodobnie nie mówisz… (a powinieneś)

16 maja 2022

Poparcie dla propozycji środowiskowych jest wyższe niż kiedykolwiek, a firmy odczuwają presję wszelkiego rodzaju interesariuszy: nie tylko inwestorów, ale także klientów i pracowników. Kryzys klimatyczny może mieć ogromny wpływ na Twój biznes – chociaż długoterminowe konsekwencje mogą być oczywiste, istnieje szereg konkretnych ryzyk operacyjnych i biznesowych, których Twoja organizacja mogła nie wziąć pod uwagę. W swojej nowej białej księdze, Diligent przedstawia pięć kluczowych, łatwych do przeoczenia, zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i podkreśla korzyści płynące z proaktywnego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

*Ryzyko przejścia — wszyscy znamy związane z biznesem zagrożenia fizyczne, które wiążą się ze zmianą klimatu. Jednak organizacje muszą poważnie rozważyć również ryzyko przejścia: ryzyko prawne, technologiczne, rynkowe i reputacyjne związane z planowaniem transformacji klimatycznej.

*Ryzyko emisji z zakresu 3 – regulatorzy zacieśniają przepisy w odniesieniu do emisji z zakresu 3 (definiowanych jako wszystkie emisje pośrednie, powstałe w całym łańcuchu wartości, w tym zarówno emisje upstream, jak i downstream). Chociaż raportowanie emisji z zakresu 3 nie jest jeszcze obowiązkowe dla większości firm, stanie się ono wymogiem już wkrótce.

*Ryzyko zarządzania talentami – sukces – lub porażka – organizacji zależy od wiedzy i umiejętności osób będących liderami. Firmy chcące dostosować się do gospodarki niskoemisyjnej, muszą przewidywać stojące przed nimi wyzwania operacyjne, sprawozdawcze i przywódcze oraz przewidzieć zestawy umiejętności, których będą potrzebować we wszystkich branżach.

*Ryzyko związane z różnorodnością – różnorodność wymaga poważnej analizy z punktu widzenia klimatu. Nieuwzględnienie marginalizowanych głosów będzie skutkowało krótkowzrocznością w podejściu do kwestii klimatycznych, które należy rozpatrywać z każdej strony.

*Ryzyko zysku – organizacje muszą określić sposoby tworzenia wartości poprzez inwestycje w firmy lub możliwości, które przyczynią się do rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Twoja reakcja na zmiany klimatu teraz określi, jak Twoja firma poradzi sobie w przyszłości. Pobierz białą księgę za darmo z naszej platformy, aby dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.

Whitepaper

 

Poznaj ryzyka ESG swojego klienta

24 kwietnia 2022

Dlaczego wskaźniki ESG powinny być częścią procedur KYC.

Należyta staranność wobec klienta (Customer Due Diligence – CDD) jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy w ramach działalności biznesowej instytucji finansowych. Jednak w miarę jak zmienia się otoczenie regulacyjne, a kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, prawami człowieka i odpowiedzialnością społeczną zyskują na znaczeniu, instytucje finansowe znajdują się pod coraz większą presją, aby rozszerzyć swoje spojrzenie na ryzyko oraz uwzględnić kwestie środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym (Environment, Social, Governance – ESG) przy ocenie swojej obecnej i przyszłej bazy klientów.

Dlaczego specjaliści ds. zgodności i ryzyka instytucji finansowych powinni dbać o kwestie ESG? Jakie są kluczowe czynniki decydujące o pomyślnej ocenie ryzyka ESG? A także dobre praktyki i rekomendacje w tym zakresie. To wszystko można znaleźć w naszym opracowaniu.

Whitepaper

Diligent

ESG Data Management Software – poradnik dla kupującego

18 lutego 2022

 

Czy inicjatywy podejmowane w ramach projektów ESG spełniają założone oczekiwania, terminy i zobowiązania? Czy dane są konsekwentnie udostępnianie zainteresowanym stronom? Narzędzie ESG pozwala trzymać rękę na pulsie nad działaniami i progresem inicjatyw, a także umożliwia wykrycie “red flags”, zanim przekształcą się w poważniejsze zagrożenia. Z tych i innych powodów możliwość monitorowania i raportowania jest fundamentem efektywnego działania ESG. Dashboard, w szczególności konfigurowalny z danymi w czasie rzeczywistym, umożliwia organizacjom wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności, metryki i zobowiązania, a zautomatyzowany monitoring ułatwi pracę zespołom ESG w przeszukiwaniu góry informacji w krótkim czasie.

Przygotowujesz swoją organizację na wyzwania związane z danymi ESG? Ten dokument w języku angielskim jest dostępny do ściągnięcia za darmo.

Czytaj dalej

Whitepaper

Refinitiv

GLOBALNY RAPORT NA TEMAT RYZYKA I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI 2021

25 października 2021
Knowledge Base

Zapraszamy Państwo do pobrania na naszej stronie najnowszego raportu dotyczącego ryzyka i zgodności z przepisami w roku 2021 stworzonego na zlecenie Refinitiv. 

Oto, w jaki sposób firma zachęca do lektury protokołu: „Co roku Refinitiv przeprowadza niezależne badania dotyczące różnych aspektów ryzyka klienta i osób trzecich. Ujawniamy rzeczywiste koszty przestępczości finansowej poprzez jej wpływ na przedsiębiorstwa, społeczeństwo i środowisko. Ostatnio przeanalizowaliśmy, w jaki sposób innowacje w zakresie danych i technologii mogą pomóc w identyfikacji i zwalczaniu działalności przestępczej. W zeszłym roku skupiliśmy się na ukrytych ryzykach w kontaktach z dostawcami, dystrybutorami i partnerami, a w tym roku oczywiście przyglądamy się wpływowi pandemii Covid-19. Nasze badanie odzwierciedla trudności, jakich doświadczają przedsiębiorstwa. 65% respondentów potwierdza, że pandemia zmusiła ich do obejścia procedur KYC i due diligence. Chociaż pandemia Covid-19 powoduje poważne zakłócenia, luki w zgodności stanowiły problem na długo przed nią. Nasze badanie na temat ryzyka w 2019 r. wykazało, że 49% kontaktów z osobami trzecimi podlegało procedurze due diligence, w porównaniu z 2021 r., kiedy liczba ta wynosiła 44%. Bardziej optymistycznym faktem jest to, że nasze najnowsze badanie pokazuje rosnącą świadomość w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) oraz przestępczości środowiskowej, co sugeruje, że pandemia mogła stanowić tu punkt zwrotny. Zwiększając i eksponując ryzyka, pandemia pomaga organizacjom zmierzyć się z nimi. Niniejszy raport w jasny sposób wskazuje, jak należy to zrobić.” Raport do pobrania w formacie .pdf, składa się z 32 stron. Język raportu: polski. 

Whitepaper

 

Risk in focus 2022

13 października 2021
Knowledge Base

Risk in Focus to coroczny projekt badawczy przywództwa myślowego, analizujący najważniejsze zagrożenia, z jakimi borykają się organizacje w całej Europie. Jest niezbędnym narzędziem członków komitetów audytu i barometrem tego, co dyrektorzy ds. audytu (CAE) i inni postrzegają jako priorytety ryzyka dla ich organizacji na rok 2022 i później. Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój środowiska są obecnie postrzegane jako pięć głównych zagrożeń w opinii 31% CAE. Stanowi to wzrost o ponad 40% w porównaniu z zeszłorocznym badaniem. Czytaj dalej

Whitepaper

 

Simplifying the Customer Journey – Little changes, BIG impact

01 marca 2021
Knowledge Base

Złożoność, często związana z przestrzeganiem przepisów podatkowych, może dotknąć wielu części organizacji, tworząc kilka wyzwań. Z jednej strony istnieje wysokie ryzyko finansowe i reputacyjne związane z nieprawidłowym przestrzeganiem przepisów podatkowych. Z drugiej strony ilość i złożoność danych, które muszą zostać przetworzone, staje się coraz bardziej czasochłonnym wyzwaniem. Relacje z klientami można wygrywać i tracić na podstawie ich doświadczeń z wypełnianiem ważnych dokumentów podatkowych.

Dany whitepaper koncentruje się na ostatnim studium przypadku, które przedstawia, w jaki sposób, korzystając z zwycięskiego połączenia wiedzy podatkowej i technologicznej EFI, opracowano rozwiązanie dla klienta, które usprawniło jego proces składania formularza podatkowego IRS W-Series, jednocześnie osiągając zgodność.

Dokument dostępny w wersji anglojęzycznej.

 

Whitepaper

Fourline

KYC Remediation: Mistakes and Best Practices

21 stycznia 2021
Knowledge Base

Kontrola regulacyjna zobowiązuje banki do ponownej weryfikacji istniejących klientów. Poprawnie wykonana prowadzi do pozyskania lepszych danych klientów i mniejszej liczby oszustw – ale przeprowadzona źle, może okazać się finansową “miną”.

Osoby odwiedzające platformę Risk & Compliance Platform Europe mogą pobrać dany whitepaper o KYC Remediation bezpłatnie. Dokument jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane ryzykiem i / lub przestrzeganiem przepisów.

Tekst jest w całości w j. angielskim.