Whitepapers

The Risk & Compliance Platform Europe offers a qualitative online database with white papers, case studies and best practice articles on risk and compliance. This free information is used by many professionals to inform and orient a possible purchase or policy decision.

Do you want to publish your white paper / case study / best practice article on the Risk and Compliance Platform Europe? Simply send an email to info@riskcompliance.nl including your contact details and a brief summary of your proposed article. Our editorial staff will contact you as soon as possible to discuss the options for publishing your document / article.

Visitors to the Risk & Compliance Platform Europe can download any white paper / case study / best practice article for free. This service is intended for those with a professional interest in risk and / or compliance.

Whitepaper

 

5 ryzyk związanych ze zmianą klimatu, o których prawdopodobnie nie mówisz… (a powinieneś)

16 maja 2022

Poparcie dla propozycji środowiskowych jest wyższe niż kiedykolwiek, a firmy odczuwają presję wszelkiego rodzaju interesariuszy: nie tylko inwestorów, ale także klientów i pracowników. Kryzys klimatyczny może mieć ogromny wpływ na Twój biznes – chociaż długoterminowe konsekwencje mogą być oczywiste, istnieje szereg konkretnych ryzyk operacyjnych i biznesowych, których Twoja organizacja mogła nie wziąć pod uwagę. W swojej nowej białej księdze, Diligent przedstawia pięć kluczowych, łatwych do przeoczenia, zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i podkreśla korzyści płynące z proaktywnego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

*Ryzyko przejścia — wszyscy znamy związane z biznesem zagrożenia fizyczne, które wiążą się ze zmianą klimatu. Jednak organizacje muszą poważnie rozważyć również ryzyko przejścia: ryzyko prawne, technologiczne, rynkowe i reputacyjne związane z planowaniem transformacji klimatycznej.

*Ryzyko emisji z zakresu 3 – regulatorzy zacieśniają przepisy w odniesieniu do emisji z zakresu 3 (definiowanych jako wszystkie emisje pośrednie, powstałe w całym łańcuchu wartości, w tym zarówno emisje upstream, jak i downstream). Chociaż raportowanie emisji z zakresu 3 nie jest jeszcze obowiązkowe dla większości firm, stanie się ono wymogiem już wkrótce.

*Ryzyko zarządzania talentami – sukces – lub porażka – organizacji zależy od wiedzy i umiejętności osób będących liderami. Firmy chcące dostosować się do gospodarki niskoemisyjnej, muszą przewidywać stojące przed nimi wyzwania operacyjne, sprawozdawcze i przywódcze oraz przewidzieć zestawy umiejętności, których będą potrzebować we wszystkich branżach.

*Ryzyko związane z różnorodnością – różnorodność wymaga poważnej analizy z punktu widzenia klimatu. Nieuwzględnienie marginalizowanych głosów będzie skutkowało krótkowzrocznością w podejściu do kwestii klimatycznych, które należy rozpatrywać z każdej strony.

*Ryzyko zysku – organizacje muszą określić sposoby tworzenia wartości poprzez inwestycje w firmy lub możliwości, które przyczynią się do rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Twoja reakcja na zmiany klimatu teraz określi, jak Twoja firma poradzi sobie w przyszłości. Pobierz białą księgę za darmo z naszej platformy, aby dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.

Whitepaper

 

Poznaj ryzyka ESG swojego klienta

24 kwietnia 2022

Dlaczego wskaźniki ESG powinny być częścią procedur KYC.

Należyta staranność wobec klienta (Customer Due Diligence – CDD) jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy w ramach działalności biznesowej instytucji finansowych. Jednak w miarę jak zmienia się otoczenie regulacyjne, a kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, prawami człowieka i odpowiedzialnością społeczną zyskują na znaczeniu, instytucje finansowe znajdują się pod coraz większą presją, aby rozszerzyć swoje spojrzenie na ryzyko oraz uwzględnić kwestie środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym (Environment, Social, Governance – ESG) przy ocenie swojej obecnej i przyszłej bazy klientów.

Dlaczego specjaliści ds. zgodności i ryzyka instytucji finansowych powinni dbać o kwestie ESG? Jakie są kluczowe czynniki decydujące o pomyślnej ocenie ryzyka ESG? A także dobre praktyki i rekomendacje w tym zakresie. To wszystko można znaleźć w naszym opracowaniu.

Whitepaper

Diligent

ESG Data Management Software – poradnik dla kupującego

18 lutego 2022

 

Czy inicjatywy podejmowane w ramach projektów ESG spełniają założone oczekiwania, terminy i zobowiązania? Czy dane są konsekwentnie udostępnianie zainteresowanym stronom? Narzędzie ESG pozwala trzymać rękę na pulsie nad działaniami i progresem inicjatyw, a także umożliwia wykrycie “red flags”, zanim przekształcą się w poważniejsze zagrożenia. Z tych i innych powodów możliwość monitorowania i raportowania jest fundamentem efektywnego działania ESG. Dashboard, w szczególności konfigurowalny z danymi w czasie rzeczywistym, umożliwia organizacjom wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności, metryki i zobowiązania, a zautomatyzowany monitoring ułatwi pracę zespołom ESG w przeszukiwaniu góry informacji w krótkim czasie.

Przygotowujesz swoją organizację na wyzwania związane z danymi ESG? Ten dokument w języku angielskim jest dostępny do ściągnięcia za darmo.

Czytaj dalej

Whitepaper

Refinitiv

GLOBALNY RAPORT NA TEMAT RYZYKA I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI 2021

25 października 2021
Knowledge Base

Zapraszamy Państwo do pobrania na naszej stronie najnowszego raportu dotyczącego ryzyka i zgodności z przepisami w roku 2021 stworzonego na zlecenie Refinitiv. 

Oto, w jaki sposób firma zachęca do lektury protokołu: „Co roku Refinitiv przeprowadza niezależne badania dotyczące różnych aspektów ryzyka klienta i osób trzecich. Ujawniamy rzeczywiste koszty przestępczości finansowej poprzez jej wpływ na przedsiębiorstwa, społeczeństwo i środowisko. Ostatnio przeanalizowaliśmy, w jaki sposób innowacje w zakresie danych i technologii mogą pomóc w identyfikacji i zwalczaniu działalności przestępczej. W zeszłym roku skupiliśmy się na ukrytych ryzykach w kontaktach z dostawcami, dystrybutorami i partnerami, a w tym roku oczywiście przyglądamy się wpływowi pandemii Covid-19. Nasze badanie odzwierciedla trudności, jakich doświadczają przedsiębiorstwa. 65% respondentów potwierdza, że pandemia zmusiła ich do obejścia procedur KYC i due diligence. Chociaż pandemia Covid-19 powoduje poważne zakłócenia, luki w zgodności stanowiły problem na długo przed nią. Nasze badanie na temat ryzyka w 2019 r. wykazało, że 49% kontaktów z osobami trzecimi podlegało procedurze due diligence, w porównaniu z 2021 r., kiedy liczba ta wynosiła 44%. Bardziej optymistycznym faktem jest to, że nasze najnowsze badanie pokazuje rosnącą świadomość w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) oraz przestępczości środowiskowej, co sugeruje, że pandemia mogła stanowić tu punkt zwrotny. Zwiększając i eksponując ryzyka, pandemia pomaga organizacjom zmierzyć się z nimi. Niniejszy raport w jasny sposób wskazuje, jak należy to zrobić.” Raport do pobrania w formacie .pdf, składa się z 32 stron. Język raportu: polski. 

Whitepaper

 

Risk in focus 2022

13 października 2021
Knowledge Base

Risk in Focus to coroczny projekt badawczy przywództwa myślowego, analizujący najważniejsze zagrożenia, z jakimi borykają się organizacje w całej Europie. Jest niezbędnym narzędziem członków komitetów audytu i barometrem tego, co dyrektorzy ds. audytu (CAE) i inni postrzegają jako priorytety ryzyka dla ich organizacji na rok 2022 i później. Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój środowiska są obecnie postrzegane jako pięć głównych zagrożeń w opinii 31% CAE. Stanowi to wzrost o ponad 40% w porównaniu z zeszłorocznym badaniem. Czytaj dalej

Whitepaper

 

Simplifying the Customer Journey – Little changes, BIG impact

01 marca 2021
Knowledge Base

Złożoność, często związana z przestrzeganiem przepisów podatkowych, może dotknąć wielu części organizacji, tworząc kilka wyzwań. Z jednej strony istnieje wysokie ryzyko finansowe i reputacyjne związane z nieprawidłowym przestrzeganiem przepisów podatkowych. Z drugiej strony ilość i złożoność danych, które muszą zostać przetworzone, staje się coraz bardziej czasochłonnym wyzwaniem. Relacje z klientami można wygrywać i tracić na podstawie ich doświadczeń z wypełnianiem ważnych dokumentów podatkowych.

Dany whitepaper koncentruje się na ostatnim studium przypadku, które przedstawia, w jaki sposób, korzystając z zwycięskiego połączenia wiedzy podatkowej i technologicznej EFI, opracowano rozwiązanie dla klienta, które usprawniło jego proces składania formularza podatkowego IRS W-Series, jednocześnie osiągając zgodność.

Dokument dostępny w wersji anglojęzycznej.

 

Whitepaper

Fourline

KYC Remediation: Mistakes and Best Practices

21 stycznia 2021
Knowledge Base

Kontrola regulacyjna zobowiązuje banki do ponownej weryfikacji istniejących klientów. Poprawnie wykonana prowadzi do pozyskania lepszych danych klientów i mniejszej liczby oszustw – ale przeprowadzona źle, może okazać się finansową “miną”.

Osoby odwiedzające platformę Risk & Compliance Platform Europe mogą pobrać dany whitepaper o KYC Remediation bezpłatnie. Dokument jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane ryzykiem i / lub przestrzeganiem przepisów.

Tekst jest w całości w j. angielskim.

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021: Covid-19 i jego konsekwencje dla profili ryzyka organizacji

05 października 2020

Trzeba niestety przyznać – Covid-19 ma poważne konsekwencje dla profili ryzyka wielu organizacji, a tym samym również dla planów audytów na rok 2021. Nie jest zatem zaskakujące, że „Katastrofy i reakcje kryzysowe” weszły na nowe i wysokie w pierwszej dziesiątce tematy do audytu wewnętrznego. Ta lista gorących tematów jest corocznie umieszczana w raporcie IIA Risk in Focus. Każdego roku Europejskie Instytuty Audytorów Wewnętrznych łączą siły, aby ocenić ryzyka, które szefowie audytów przewidują na kolejny rok kalendarzowy. Czytaj dalej

Whitepaper

LexisNexis

PIĄTA DYREKTYWA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (5AMLD)

20 grudnia 2018

Prawie 70 procent spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przepływa przez legalne instytucje finansowe. Mimo wszystko jednak Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że mniej niż 1% światowego rynku handlowego zostaje zajęte i zamrożone.

Główne zmiany, między innymi w 5AMLD, są następujące: • Rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych: waluty wirtualne i instrumenty przedpłacone. • Szerszy dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych. • Due diligence klienta*: z podejściem opartym na ryzyku, podmioty zobowiązane muszą „mieć odpowiednią wielkość” ze względu na due diligence klienta w oparciu o poziom ryzyka.

Powyższy materiał z serii ‚white papers’ może zostać bezkosztowo pobrany. Treść materiału jest w całości w języku angielskim.

*(z ang. należyta staranność)

Whitepaper

LexisNexis

Nakaz monitorowania ryzyka

19 listopada 2017

Organizacje stają dziś w obliczu zmieniającego się zakresu ryzyka – a rady nadzorcze i zarządy firm odczuwają jego presję. Według globalnego sondażu przeprowadzonego wśród członków zarządów i kadry kierowniczej „Brexit, zwiększona zmienność na rynkach towarowych, polaryzacja po wyborach prezydenckich w USA, akty terrorystyczne, bańki spekulacyjne w Chinach, trwająca dyskusja na temat godziwych wynagrodzeń i równości dochodów oraz ciągła niestabilność na Bliskim Wschodzie” spowodowały wzrost obaw o ryzyko biznesowe w 2017 roku.

Czytaj dalej