Kennisbank

Bezpieczeństwo Geopolityka Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Przyjęto projekt noweli ustawy dot. m.in. przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

13 stycznia 2021
Knowledge Base

Jak podało Ministerstwo Finansów, Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy dotyczący między innymi przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Dany projekt implementuje unijne przepisy a adresatami są instytucje oraz organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Co więcej wiemy o danej noweli?

Czytaj dalej

Początek dekady Compliance

11 stycznia 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Naznaczony pandemią, rok 2020, odcisnął swe piętno, nie tylko na państwowych gospodarkach i systemach opieki zdrowotnej. Wartym odnotowania jest również wpływ zachodzących zmian społecznych, jak i gospodarczych, na systemy zarządzania zgodnością (Compliance), których rozkwit i ewolucję, obserwować będziemy w nadchodzącej, trzeciej dekadzie XXI wieku. „Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” Przywołany fragment, otwierający narodową epopeję Henryka Sienkiewicza, zdaje się trafniej niż kiedykolwiek wcześniej, opisywać rzeczywistość mijającego roku.

Czytaj dalej

Wczorajsi historyczni pro – Trumpowi protestujący szturmujący Kapitol Stanów Zjednoczonych będą jeszcze przez wiele lat dawali o sobie znać…

07 stycznia 2021
Knowledge Base

Kot zagoniony do rogu wykonuje dziwne skoki. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych uczynił to jednak w wyjątkowy sposób. Ostatniej nocy cały świat był świadkiem danego wydarzenia, gdy to po raz kolejny okazało się, że polityka władzy jest za Trumpem. No cóż, będzie musiał odpowiadać przed wieloma sędziami zaraz po swojej prezydencji, a to może okazać się dla niego bardzo niekorzystne. Słowo „ludowy przywódca” przewija się spontanicznie wśród relacji z dnia wczorajszego. Przyjrzyjmy się zatem dwóm tematom: prawości i uczciwości. Prawość już na samym wstępie wywołuje grymas na twarzach. Atak na niezależną prasę i na wyniki wyborów, jeśli przegrasz, okazuje się być jak najbardziej słuszny. A potem uczciwość: ile tysięcy naukowo kontrolowanych kłamstw można powiedzieć i opublikować na Twitterze? The Washington Post rozrysował to wszystko bardzo skrupulatnie. Upłyną lata, zanim fanatyczni zwolennicy Trumpa zrozumieją, jeżeli to się jeszcze kiedykolwiek powtórzy. Jeszcze raz dowód na to, że połączenie słabego wykształcenia i zezwolenia na posiadanie broni jest połączeniem niezwykle ryzykownym. 

Zobowiązania Chin i UE uzgodnione w dniu 30 grudnia 2020 r.

04 stycznia 2021
Knowledge Base

Unia Europejska (reprezentowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen) zorganizowała spotkanie przywódców z Chinami (reprezentowanymi przez prezydenta Xi Jinpinga) w formie wideokonferencji w dniu 30 grudnia 2020 r. Spotkanie stworzyło okazję do kontynuacji 22. szczytu UE-Chiny (22 czerwca) i spotkania przywódców (14 września), które pierwotnie planowano w Lipsku. Jest to element stałego zaangażowania Unii Europejskiej w Chinach. Przywódcy UE przeprowadzili strategiczną debatę na temat Chin podczas październikowego posiedzenia Rady Europejskiej, która została przygotowana w drodze dogłębnych konsultacji na szczeblu przywódców UE. Oprócz tego spotkania odbyła się wymiana zdań między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Xi w ramach kontynuacji ich spotkania w Paryżu w marcu 2019 r., podczas której w szczególności omówiono postępy osiągnięte w negocjacjach inwestycyjnych. Po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez Komisję Europejską po stronie UE, UE i Chiny zasadniczo zakończyły negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej (CAI). Jest to zgodne z zobowiązaniem podjętym na szczycie UE-Chiny w kwietniu 2019 r., na którym obie strony uzgodniły, że dążą do zakończenia negocjacji do końca 2020 r.

Czytaj dalej

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

29 grudnia 2020

Jak podało Ministerstwo Finansów projekt implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych. Uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem. To główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą dziś (29.12.2020 r.) przyjęła Rada Ministrów.  Czytaj dalej

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

27 grudnia 2020
Knowledge Base

Po intensywnych negocjacjach Komisja Europejska osiągnęła porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie warunków jego przyszłej współpracy z Unią Europejską. Jak zaznaczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: Warto było walczyć o to porozumienie. Mamy teraz sprawiedliwą i wyważoną umowę ze Zjednoczonym Królestwem, która będzie chroniła nasze europejskie interesy, zagwarantuje uczciwą konkurencję i zapewni naszym społecznościom rybackim tak bardzo potrzebną im przewidywalność. Wreszcie możemy pozostawić brexit za sobą i zacząć patrzeć w przyszłość. Ten rozdział możemy już uznać za zamknięty. Z kolei główny negocjator Komisji Europejskiej Michel Barnier powiedział: Dotarliśmy do końca czteroletniego okresu negocjacji w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i nowego partnerstwa. Ostatnie dziewięć miesięcy było szczególnie intensywne, ale dziś ostatecznie osiągnęliśmy porozumienie. Ochrona naszych interesów była przez cały czas trwania negocjacji absolutnym priorytetem i cieszę się, że udało nam się ją zapewnić. Następny krok i kolejne decyzje w sprawie tego porozumienia leżą po stronie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Czytaj dalej

Polska liderem w rankingu Open Data Maturity 2020

21 grudnia 2020
Knowledge Base

Z grupy „fast trackers” (szybko awansujących) do grupy liderów –  tzw. „trend setters”. To kolejny ważny awans Polski w rankingu o nazwie Open Data Maturity 2020 utworzonego przez Komisję Europejską. „W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych” – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co oznacza bycie jednym z liderów otwierania danych? Czytaj dalej

Nowy program na rzecz konsumentów: Komisja Europejska w celu wzmocnienia pozycji konsumentów, by ci stali się motorem przemian

18 grudnia 2020
Knowledge Base

Niedawno Komisja Europejska ogłosiła nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić im odgrywanie aktywnej roli w ekologicznej i cyfrowej transformacji. Agenda dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po pandemii COVID-19, która przyniosła znaczące wyzwania wpływające na codzienne życie konsumentów. Mówiąc konkretniej, agenda przedstawia priorytety i kluczowe punkty działań, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5 lat wraz z państwami członkowskimi na szczeblu europejskim i krajowym. Obejmuje to między innymi nowy wniosek prawny mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie istniejących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

Czytaj dalej

OECD wzywa Polskę do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

15 grudnia 2020
Knowledge Base

17 grudnia upłynie równo 20 lat od podpisania przez Polskę Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Jednym z jej głównych postulatów jest implementacja do krajowego systemu prawnego skutecznych rozwiązań z zakresu dochodzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 17 grudnia 1997 roku została zatwierdzona Konwencja OECD (przyp. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (ang. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions).  Czytaj dalej

Wytyczne CBA dot. antykorupcji w administracji

11 grudnia 2020
Knowledge Base

Piotr Żyłka

9 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako jeden z elementów Konwencji Przeciwko Korupcji z dnia 31 października 2003 r. W treści art.8 wspomnianej Konwencji czytamy, iż: W celu zwalczenia korupcji każde Państwo-Strona będzie popierać między innymi integralność, uczciwość i odpowiedzialność wśród funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego. Do tego artykułu Konwencji, nawiązuje ostatnia publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. Wytyczne Antykorupcyjne dla Administracji Publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF” (ang. person entrusted with top executive functions), stanowiąca formę realizacji ustanowionego w dniu 6 stycznia 2018 na mocy uchwały Rady Ministrów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji (RPPK) na lata 2018 – 2020.  Czytaj dalej