Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2024

29 września 2023

Niepewność gospodarcza wywołała burzę powiązanych ze sobą ryzyk opisanych w zeszłorocznym opracowaniu „Risk in Focus” w nowych kierunkach w roku 2023. Organizacje zmagają się obecnie z wynikającym z niej poli-kryzysem – z wieloma katastrofalnymi zdarzeniami występującymi jednocześnie. Ponieważ największa gospodarka Europy, Niemcy, pogrąża się w recesji w następstwie zeszłorocznego skoku cenowego energii, niektóre organizacje borykają się ze spadającymi saldami gotówkowymi i wyższym zadłużeniem netto. Organizacje przygotowują się na możliwe problemy, które mogą nadejść w przyszłości, i chcą działać dalej, gdy warunki się poprawią.

Przez ostatnie osiem lat inicjatywa Risk in Focus starała się wskazać kluczowe obszary ryzyka, aby pomóc audytorom wewnętrznym w przygotowaniu niezależnych prac związanych z oceną ryzyka, planowaniu rocznym i ustalaniu zakresu audytów. Pomaga to dyrektorom ds. audytów (CAE) zrozumieć, jak ich współpracownicy postrzegają dzisiejszy krajobraz ryzyka podczas przygotowywania przyszłych planów audytów na nadchodzący rok. W tym roku w nowym raporcie wskazano główne zagrożenia dla organizacji w 2024 r., takie jak: cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo danych oraz kapitał ludzki, różnorodność, zarządzanie talentami i ich utrzymaniu.

Projekt Risk in Focus 2024 obejmował współpracę 16 Europejskich Instytutów Audytorów Wewnętrznych z 17 krajów, w tym Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii– jak dotąd największa liczba krajów europejskich zaangażowanych w projekt.

W ankiecie uzyskano 799 odpowiedzi od CAE z całej Europy. Jednocześnie zorganizowano pięć dyskusji przy okrągłym stole z 46 CAE na temat każdego z obszarów ryzyka objętych raportem. Ponadto przeprowadzono także 11 indywidualnych wywiadów z ekspertami merytorycznymi, w tym dyrektorami generalnymi, przewodniczącymi komisji audytu i ekspertami branżowymi, aby zapewnić głębszy wgląd w to, jak manifestują się i rozwijają te najważniejsze ryzyka.

Ten nowy oficjalny dokument można pobrać bezpłatnie w języku angielskim za pośrednictwem naszej platformy.

Pobierz