23 Aug

SYGNALIŚCI – praktyczne aspekty wdrożenie systemu whistleblowing i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach

on-line

Szkolenie skierowane jest dla organizacji, które są zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania naruszeń (whistleblowing, sygnaliści) oraz dla podmiotów, które w związku ze zmianą przepisów prawa stanęły przed koniecznością zmodyfikowania istniejących systemów whistleblowing.

Długo oczekiwana ustawa o sygnalistach wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Przepisy wymagają aby wszystkie podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 50 osób wdrożyły systemy zgłaszania naruszeń. Wdrożenie systemu, który będzie skuteczny, zgodny z wymogami prawnymi, dostosowany do organizacji oraz zapewni bezpieczeństwo danych i informacji pochodzących od sygnalistów wymaga czasu i szczegółowej analizy możliwości prawnych i operacyjnych.

Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach związanych z budowaniem i wdrażaniem systemu whistleblowing. Daje praktyczne wskazówki, od czego rozpocząć wdrażania systemu zgłaszania naruszeń, jak zaplanować pracę, na jakie pułapki w związku z wdrożeniem uważać.
Podczas szkolenia skupimy się na wewnętrznych aspektach organizacji warunkujących skuteczne i efektywne funkcjonowanie systemu dla sygnalistów.
Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach wdrożenia w organizacji ustawy o sygnalistach, planowaniu pracy, jak właściwym doborze kanałów zgłaszania naruszeń. Wskażemy jak zaprojektować procedurę zgłaszania naruszeń oraz wdrożyć ochronę sygnalisty.

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!