Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder jest praktykiem w obszarze regulatory compliance, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności i przeciwdziałaniu nadużyciom. Jej blog Forum Compliance, jest poświęcony zarówno zmianom regulacyjnym mającym wpływ na ryzyko prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, jak i prawom konsumenta oraz etyce biznesu. Joanna jest uznaną prelegentką międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych compliance oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, autorką artykułów i opracowań. Wielokrotnie brała udział w pracach legislacyjnych. Jako członek Komisji Etyki, współtworzyła „Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów”.
Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

CBA opublikowała „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”

23 listopada 2020

Pod koniec września 2020 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało na swojej stronie internetowej „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”. Dokument, określający ogólne ramy programu zgodności dla polskiego sektora publicznego powstał w efekcie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020, który zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych na poziomie strategicznym, obejmując wszystkie szczeble administracyjne kraju. Wytyczne definiują zgodność jako zbiór powiązanych ze sobą wzorców zachowań, nakładających na pracowników sektora publicznego obowiązek dostosowania się do nich, obejmujących nie tylko prawo powszechnie obowiązujące i prawo wewnętrzne, ale również kulturę organizacyjną oraz etos zawodowy, przy szczególnym nacisku na „ton from the top”, czyli zaangażowanie i dobre wzorce ze strony kierownictwa.  Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

01 stycznia 2019

Decydując się na zakup nowego sprzętu domowego, chcemy wybrać jak najlepszy produkt w najkorzystniejszej cenie. W tym celu oceniamy szczegółowe parametry, sprawdzamy ceny w porównywarkach internetowych i szukamy obiektywnych opinii użytkowników, starając się nie polega wyłącznie na opisie towaru, czy opinii sprzedawcy. Zdarza się, że zwracamy uwagę na dodatki, takie jak okres gwarancji, czy dodatkowe ubezpieczenie sprzętu, które również mogą wpłynąć na nasz wybór. Wyszukiwanie najlepszej oferty często zajmuje sporo czasu i wysiłku. Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

RODOhisteria

24 marca 2018

Jeszcze nigdy nowe przepisy nie wzbudziły takiego poruszenia wśród przedsiębiorców, prawników i firm szkoleniowych jak RODO, czyli europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne kancelarie i specjaliści oferujący swoją pomoc przy wdrażaniu nowych wymogów, a publikacje na temat nowych regulacji plasują się w czołówce najchętniej kupowanych książek. Dane osobowe są bez wątpienia tematem numer jeden na blogach, portalach internetowych i w prasie. Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Cena reputacji

29 stycznia 2018

Na początku roku, jeden z norweskich funduszów inwestycyjnych posiadający udziały w kilkudziesięciu spółkach notowanych na polskiej giełdzie, postanowił nie wspierać rozwoju firm, których działania mogą być niezgodnie z przyjętymi przez niego wartościami, takimi jak przestrzeganie praw człowieka, czy ochrona środowiska. Wśród firm, w które fundusz nie zdecydował się zainwestować, znalazła się również spółka deweloperska  z Polski, która była podejrzewana o  wykorzystywanie do pracy na swoich budowach robotników z Korei Północnej. Mimo, że zarzuty nie potwierdziły się, decyzja funduszu była nieodwołalna.  Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Czy jesteśmy gotowi na rejestr beneficjentów rzeczywistych?

01 grudnia 2017

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV Dyrektywa AML) jest częścią pakietu regulacji mających zwiększyć przejrzystość rynku, uszczelnić systemy podatkowe oraz utrudnić finansowanie działalności przestępczej. Przepisy trzech poprzednich dyrektyw były wymierzone przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale czwarta dyrektywa odnosi się również do przestępstw podatkowych oraz korupcji, co nabrało szczególnego znaczenia po wybuchu afery Panama Papers, wpasowując się tym samym w działania OECD, strategię BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Grupy G20, czy przepisy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Czytaj dalej