Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder jest praktykiem w obszarze regulatory compliance, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności i przeciwdziałaniu nadużyciom. Jej blog Forum Compliance, jest poświęcony zarówno zmianom regulacyjnym mającym wpływ na ryzyko prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, jak i prawom konsumenta oraz etyce biznesu. Joanna jest uznaną prelegentką międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych compliance oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, autorką artykułów i opracowań. Wielokrotnie brała udział w pracach legislacyjnych. Jako członek Komisji Etyki, współtworzyła „Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów”.

Wstępne porozumienie w sprawie pakietu rozwiązań mających na celu skuteczniejszą ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

22 stycznia 2024

Joanna Grynfelder

18 stycznia 2024 r. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski ogłosiły wstępne porozumienie w sprawie pakietu rozwiązań mających na celu skuteczniejszą ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w tym harmonizację zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Unii Europejskiej. Pakiet przepisów rozszerza listę podmiotów zobowiązanych (instytucji obowiązanych) o sektor kryptowalut, nakładając na dostawców usług kryptowalutowych (CASPs) obowiązek stosowania wobec swoich klientów zasad due dilligence, jak również do raportowania transakcji podejrzanych do właściwych organów. CASPs będą też musiały stosować środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji od wartości 1000 euro. Podmiotami zobowiązanymi zostaną również przedsiębiorcy handlujący i wytwarzający towary luksusowe oraz handlarze dziełami sztuki. Dodatkowo, ze względu na wyższe ryzyko, do grona podmiotów dołączą profesjonalne kluby piłkarskie i agenci. Czytaj dalej

Podsumowanie „Sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2022 roku”

22 czerwca 2023

Joanna Grynfelder

Coroczne sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) jest podsumowaniem nie tylko działalności GIIF w 2022 r., ale również pozostałych uczestników polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, którego skuteczność można przeanalizować na podstawie opublikowanych informacji. Oprócz danych dotyczących aktywności GIIF, dokument zawiera liczne dane statystyczne dotyczące instytucji obowiązanych oraz funkcjonowania rynku finansowego i jego zagrożeń co sprawia, że może on być ciekawą lekturą nie tylko dla osób, które na co dzień zajmują się tematyką „pralni”, natomiast w niniejszym podsumowaniu skupię się na omówieniu danych analitycznych. Czytaj dalej

Czy czeka nas aktualizacja krajowej oceny ryzyka?

09 listopada 2022

Joanna Grynfelder

Po raz trzeci Komisja Europejska opublikowała „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej”. Dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849 miał być wydawany co dwa lata i jest podstawą opracowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ze względu na pandemię COVID-19 został opublikowany dopiero 27 października 2022 r., a na jego publikację czekały zarówno krajowe organy finansowe z krajów Unii Europejskiej jak i instytucje obowiązane. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przygotowując krajową ocenę ryzyka bierze pod uwagę sprawozdanie Komisji Europejskiej, jak również nie rzadziej niż co dwa lata powinien zweryfikować jej aktualność. Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Stanowisko UKNF w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach

01 września 2021
Knowledge Base

Media społecznościowe są intensywnie wykorzystywane w działalności marketingowej instytucji finansowych, stąd proces uregulowania tego obszaru ze strony polskich organów nadzoru wydawał się jedynie kwestią czasu. Na przykład na rynku brytyjskim wytyczne „FG15/4: Social media and customer communications Finalised guidance” obowiązują już od 2015 roku, a kilka dni temu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawił projekt swojego „Stanowiska w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach.” Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Prawo do prywatności, a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 kwietnia 2021
Knowledge Base

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia lepszej ochrony prawa do prywatności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, wskazując na zagrożenie dla prywatności związane z jawnością rejestru i przetwarzanych w nim danych, w tym numeru PESEL, wynikającą z art. 67 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Kara GIIF

12 lutego 2021
Knowledge Base

Ostateczna decyzja w sprawie kary 3 700 000 zł dla polskiego banku za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Informacje o karach administracyjnych nakładanych przez organy nadzoru, szczególnie te nakładane za nieprzestrzeganie przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, zawsze budzą wiele emocji ze względu na konsekwencje jakie za sobą pociągają. Oprócz dotkliwych sankcji materialnych wiążą się one z opublikowaniem informacji o nałożonej karze, a także z ryzykiem utraty reputacji, i to nie tyko wśród klientów, ale także wśród kontrahentów na rynku finansowym.

Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

CBA opublikowała „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”

23 listopada 2020

Pod koniec września 2020 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało na swojej stronie internetowej „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”. Dokument, określający ogólne ramy programu zgodności dla polskiego sektora publicznego powstał w efekcie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020, który zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych na poziomie strategicznym, obejmując wszystkie szczeble administracyjne kraju. Wytyczne definiują zgodność jako zbiór powiązanych ze sobą wzorców zachowań, nakładających na pracowników sektora publicznego obowiązek dostosowania się do nich, obejmujących nie tylko prawo powszechnie obowiązujące i prawo wewnętrzne, ale również kulturę organizacyjną oraz etos zawodowy, przy szczególnym nacisku na „ton from the top”, czyli zaangażowanie i dobre wzorce ze strony kierownictwa.  Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

01 stycznia 2019

Decydując się na zakup nowego sprzętu domowego, chcemy wybrać jak najlepszy produkt w najkorzystniejszej cenie. W tym celu oceniamy szczegółowe parametry, sprawdzamy ceny w porównywarkach internetowych i szukamy obiektywnych opinii użytkowników, starając się nie polega wyłącznie na opisie towaru, czy opinii sprzedawcy. Zdarza się, że zwracamy uwagę na dodatki, takie jak okres gwarancji, czy dodatkowe ubezpieczenie sprzętu, które również mogą wpłynąć na nasz wybór. Wyszukiwanie najlepszej oferty często zajmuje sporo czasu i wysiłku. Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

RODOhisteria

24 marca 2018
Knowledge Base

De nieuwe regels hebben nog nooit geleid tot een dergelijke beweging onder ondernemers, advocaten en opleidingsbedrijven zoals de AVG, de Europese verordening gegevensbescherming. Als paddestoelen na regen groeien meer advocatenkantoren en specialisten die hun hulp bij de uitvoering van nieuwe eisen, en publicaties over nieuwe regelgeving behoren tot de meest populaire boeken. Persoonsgegevens is ongetwijfeld het belangrijkste onderwerp op blogs, webportalen en de pers. De hype rond de verordening heeft ongetwijfeld een positief effect op de popularisering van de kwestie van informatiebescherming en de toename van het bewustzijn over dit onderwerp, maar het

lijkt mij dat de belangstelling voor de AVG niet te wijten is aan bezorgdheid over de verwerkte gegevens, maar alleen aan de angst voor strenge sancties. Op basis van de beschikbare publicaties krijgt u de indruk dat we tot nu toe geen regels hebben voor de omgang met persoonsgegevens; er was geen verplichting om ze te beveiligen, om de betrokkene te informeren over wie zijn gegevens zal verwerken en voor welk doel, er waren geen regels voor het beveiligen van de aangehouden informatie, noch was toestemming vereist om klanten e-mails te sturen met het aanbod van het bedrijf. De AVG is ook veel twijfels en gebrek aan specifieke richtlijnen. Er is tot 25 mei weinig tijd meer om de nieuwe regels ten uitvoer te leggen, hoewel de nationale regels nog niet klaar zijn en advocaten verschillende meningen over hun interpretatie in twijfel geven. Het blijft aan ons om niet toe te geven aan RODOhisteria en om gezond verstand te behouden. Joanne Grynfelder (Joanne Grynfelder) Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Cena reputacji

29 stycznia 2018

Na początku roku, jeden z norweskich funduszów inwestycyjnych posiadający udziały w kilkudziesięciu spółkach notowanych na polskiej giełdzie, postanowił nie wspierać rozwoju firm, których działania mogą być niezgodnie z przyjętymi przez niego wartościami, takimi jak przestrzeganie praw człowieka, czy ochrona środowiska. Wśród firm, w które fundusz nie zdecydował się zainwestować, znalazła się również spółka deweloperska  z Polski, która była podejrzewana o  wykorzystywanie do pracy na swoich budowach robotników z Korei Północnej. Mimo, że zarzuty nie potwierdziły się, decyzja funduszu była nieodwołalna.  Czytaj dalej