Czy czeka nas aktualizacja krajowej oceny ryzyka?

09 listopada 2022

Joanna Grynfelder

Po raz trzeci Komisja Europejska opublikowała „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej”. Dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849 miał być wydawany co dwa lata i jest podstawą opracowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ze względu na pandemię COVID-19 został opublikowany dopiero 27 października 2022 r., a na jego publikację czekały zarówno krajowe organy finansowe z krajów Unii Europejskiej jak i instytucje obowiązane. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przygotowując krajową ocenę ryzyka bierze pod uwagę sprawozdanie Komisji Europejskiej, jak również nie rzadziej niż co dwa lata powinien zweryfikować jej aktualność.

Dla celów sprawozdania dokonano priorytetyzacji ryzyka, kładąc szczególny nacisk na czynniki geograficzne, oraz ponownej analizy i aktualizacji poziomów ryzyka dla poszczególnych sektorów gospodarki, w tym dla kryptowalut i gier hazardowych online ryzyko zostało podwyższone. Zwrócono również uwagę na ryzyko wykorzystania do działalności przestępczej programów wsparcia publicznego oraz zagrożenia związanego z wojną w Ukrainie i sankcjami nałożonymi na Rosję.

Polska krajowa ocena ryzyka nie była aktualizowana od 2019 r., zatem w świetle opublikowanego sprawozdania wydaję się, że jest to dobry moment na rozpoczęcie prac nad jej przeglądem, jak również przeglądu ocen ryzyka instytucji obowiązanych.

 

Użyteczne linki:

1) Link do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0340&from=PL

2) Link do krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:
https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu

3) Załącznik do Sprawozdania:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022SC0344

#SNRA

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *