Stanowisko UKNF w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach

01 września 2021
Knowledge Base

Media społecznościowe są intensywnie wykorzystywane w działalności marketingowej instytucji finansowych, stąd proces uregulowania tego obszaru ze strony polskich organów nadzoru wydawał się jedynie kwestią czasu. Na przykład na rynku brytyjskim wytyczne „FG15/4: Social media and customer communications Finalised guidance” obowiązują już od 2015 roku, a kilka dni temu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawił projekt swojego „Stanowiska w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach.”

Stanowisko UKNF odnosi się zarówno do kwestii generalnych, jak konieczność uwzględniania w działalności firmy ryzyka reputacji, cyberbezpieczeństwa i skutecznego zarządzania ryzykiem związanego z outsourcingiem bieżącej działalności firmy w zakresie reklamy i promocji, jak również do kwestii szczegółowych, takich jak współpraca z influencerami, archiwizacja i monitorowanie aktywności w mediach społecznościowych, czy rola compliance.

Publikacja jest próbą ujednolicenia standardów wykorzystywania mediów społecznościowych i przedstawienia wymogów nadzoru oraz wskazaniem praktycznych przykładów właściwych i niewłaściwych praktyk stosowanych przez instytucje finansowe. Mimo, że publikacja skierowana jest do rynku finansowego moim zdaniem jest ciekawym narzędziem do wykorzystania przez komórki compliance w każdej branży intensywnie korzystającej z social mediów.

Jednym z zaleceń, które bez wątpienia zostanie poddane dyskusji,  jest wymóg dotyczący przechowywania i archiwizowania wpisów zamieszczanych w mediach społecznościowych oraz komentarzy użytkowników do opublikowanych informacji, a także wpisów osób trzecich, które są udostępniane lub przekazywane dalej przez podmiot nadzorowany oraz osoby w nim zatrudnione. Trudnym do realizacji będzie również wymóg wprowadzenia rozwiązania, które zapewni zapewniać komórce compliance możliwość śledzenia cyklu wiadomości od momentu rozpowszechniania lub jej zmodyfikowania, aż do momentu ewentualnego jej usunięcia, w przypadku wiadomości weryfikowanych ex post.

Projekt Stanowiska zostanie poddany publicznym konsultacjom, będzie więc okazja do wniesienia uwag istotnych z punktu widzenia instytucji finansowych.

Użyteczne linki:

Financial Conduct Authority, FG15/4: Social media and customer communications guidance:

https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg15-04.pdf

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_social_media_24-08-2021_74497.pdf

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *