29 Aug

DORA – odporność cyfrowa w podmiotach finansowych

on-line

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji finansowych objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, w tym instytucji kredytowych/banków, SKOKów, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, repozytoriów transakcji, systemów obrotu wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, ICT, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu, business continuity.

Z uwagi na zakres programu, szkolenie nie jest adresowane do:

  • pracowników organów nadzoru,
  • zewnętrznych dostawców usług ICT.

Szkolenie poza Rozporządzeniem DORA (level 1) omawia także aktualny stan prawny/konusltacji RTSów oraz ITSów.

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!