30 Aug

Nowy pakiet regulacyjny UE – rozporządzenie główne AML vs obecne wymogi prawne

on-line

W związku z opublikowaniem przez UE najnowszych wersji rozporządzenia z nowego pakietu AML serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego omówimy zmiany wynikające z tych przepisów.

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

 • Banków
 • Banków Spółdzielczych
 • Zakładów Ubezpieczeń
 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
 • Domów Maklerskich
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

 • AML
 • Nadzoru
 • Compliance
 • Audytu
 • Kontroli
 • Deputy Director in the
 • Kontroli finansowej
 • Analizy transakcji
 • Ryzyka

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!