Otwarcie dostępu do unijnych superkomputerów w celu przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji

23 listopada 2023
Knowledge Base

16 listopada br. Komisja i Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU) zobowiązały się do otwarcia i rozszerzenia dostępu do światowej klasy zasobów UE w zakresie obliczeń superkomputerowych dla europejskich start-upów z sektora sztucznej inteligencji (SI), MŚP i szerzej rozumianej społeczności SI jako element unijnej inicjatywy dotyczącej przedsiębiorstw start-up z sektora SI. Istotnym elementem wspierania dalszego rozwoju i skalowalności modeli SI jest dostęp do światowej klasy superkomputerów, które przyspieszają proces trenowania i testowania SI, skracając okres treningu z miesięcy lub lat do zaledwie kilku tygodni.

Oświadczenie to zostało wydane w związku z czwartym Zgromadzeniem Sojuszu na rzecz SI w Madrycie i zapowiedzią zgłoszoną przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2023 r. Europejskie podmioty działające w dziedzinie SI i obliczeń wielkiej skali (HPC) będą ze sobą ściśle współpracować, stymulując przełomowe innowacje i zwiększając konkurencyjność europejskiego ekosystemu przemysłowego SI. Przyspieszy to rozwój SI i umocni Unię Europejską na pozycji światowego lidera konkurencyjności.

Ursula von der LeyenDzięki inwestycjom, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach, Europa stałą się liderem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. W UE mamy trzy najnowocześniejsze superkomputery. I musimy wykorzystać wynikające z tego możliwości. Dostęp do europejskiej infrastruktury obliczeń superkomputerowych pomoże start-upom w rozwoju i zwiększaniu skali działalności w dziedzinie sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i zgodny z wartościami europejskimi.

Unia Europejska jest obecnie światowym liderem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. Dzięki wysiłkom Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC trzy spośród unijnych superkomputerów – LEONARDO, LUMI i MareNostrum5 – to urządzenia klasy światowej. Wraz ze zbliżającym się rozszerzeniem zdolności EuroHPC JU do poziomu obliczeń eksaskalowych i wyższych dzięki komputerom eksaskalowych konsorcjów JUPITER i JULES VERNE, które zapewnią jeszcze większą skuteczność w pracy z modelami SI, europejskie zasoby superkomputerowe odegrają kluczową rolę w tworzeniu i trenowaniu obszernych podstawowych modeli SI.

Dalsze kroki

Państwa uczestniczące we Wspólnym Przedsięwzięciu EuroHPC, przy wsparciu Komisji Europejskiej, przyspieszą działania badawczo-rozwojowe, demonstracyjne i wdrożeniowe związane z europejską infrastrukturą obliczeń superkomputerowych. Zobowiązanie to ma przyczynić się do realizacji nadrzędnego celu Unii, jakim jest ustanowienie globalnego niezawodnego i odpowiedzialnego ekosystemu SI. Oznacza to:

  • Uruchomienie konkursu Wielkie wyzwanie SI Rozpoczęty konkurs stanowi owoc współpracy prowadzonej w ramach finansowanego przez UE projektu AI-BOOST, a EuroHPC JU ułatwia dostęp do europejskich superkomputerów. Zachęca on do szerokiego udziału europejskich start-upów posiadających doświadczenie w zakresie wielkoskalowych modeli SI. Oczekuje się, że zwycięzcy udostępnią stworzone przez siebie modele na podstawie licencji otwartego oprogramowania do celów niekomercyjnych lub publikując wyniki swoich badań. W ramach tego wyzwania wyłonionych zostanie do czterech obiecujących europejskich start-upów z sektora SI, które otrzymają dostęp do centrów obliczeń superkomputerowych EuroHPC w celu wspierania rozwoju wielkoskalowych modeli SI w Europie, a zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 1 mln euro.
  • Udostępnienie mocy europejskich superkomputerów Dostęp uzyskają etycznie działające i odpowiedzialne start-upy z sektora SI, co umożliwi im skuteczne trenowanie modeli przy użyciu europejskich superkomputerów.
  • Ulepszone działania i usługi: wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC będzie wspierać działania i usługi oparte na obliczeniach wielkiej skali, sprzyjając rozwojowi zaufanej sztucznej inteligencji w Europie. Wysiłki te będą miały na celu ułatwienie dostępności dla podmiotów działających w dziedzinie SI i promowanie optymalnego i efektywnego wykorzystania technologii HPC na potrzeby innowacji naukowych i przemysłowych.

Ponadto w ramach programu prac Komisji na 2024 r. zaproponowane mają zostać zmiany w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, aby zapewnić europejskim start-upom z sektora SI trwały dostęp do mocy europejskich superkomputerów.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *