Kennisbank  Ubezpieczenie

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK MiFID Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – czy zmiany w przepisach ułatwią życie ?

05 października 2021
Knowledge Base

31 października, wchodzą w życie kolejne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML (Anti Money Laundering), dotyczące między innymi Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR jest systemem, w którym gromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Instytucje obowiązane mają do spełnienia szereg obowiązków wynikających z ustawy AML, w tym również weryfikację klientów w CRBR.

Czytaj dalej

Krypto- oraz tulipanomania

12 lipca 2021
Knowledge Base

Michel Klompmaker

Kolejny skandal kryptograficzny był do przewidzenia. Dwóch braci z RPA uciekło z sumą 69 000 bitcoinów. Kryptowaluta należała do klientów, którzy niegdyś powierzyli swoje pieniądze Africrypt. To kilka miliardów euro. Dwaj bracia założyli swoją firmę w 2019 roku w Johannesburgu. Jak zwykle na tym rynku obiecywali wysokie zwroty i celowali w osoby o wysokiej wartości netto. W kwietniu zeszłego roku doszło do usterki, w wyniku której klienci zostali ostrzeżeni, firma została bowiem zhakowana, a bezpieczeństwo internetowych portfeli kryptograficznych zagrożone. A teraz cofnijmy się do XVII wieku. O co właściwie chodzi z tymi tytułowymi tulipanami? Czytaj dalej

OECD mówi: sprawdzam. Polska trzyma karty przy orderach.

05 lipca 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

W następstwie konsultacji przeprowadzonych przez OECD ze stroną Polską w listopadzie 2020 r., Grupa Robocza, w opublikowanym w dniu 22 czerwca br. komunikacie wyraziła swoje rozczarowanie brakiem jakichkolwiek działań po stronie polskiej, zmierzających do wdrożenia reform legislacyjnych w celu nowelizacji przepisów z zakresu odpowiedzialności osób prawnych, jak i ochrony osób informujących o przypadkach naruszenia prawa.

Czytaj dalej

Plan Komisji Europejskiej czyli nowe otwarcie polityki UE dot. AML

22 maja 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Długo wyczekiwany unijny organ nadzoru, który ma zostać powołany do życia jeszcze w tym roku, a będący emanacją założeń Planu Komisji Europejskiej z maja ub. roku, według unijnej komisarz stanowi fundament „największej przebudowy unijnej polityki w zakresie AML od dziesięcioleci”. W czasie webinarium, zorganizowanego przez AML Intelligence, unijna Komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i rynków kapitałowych Mairead McGuinness potwierdziła, że unijny organ nadzoru w zakresie AML, powinien osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2026 r. Wtedy to będzie posiadał wystarczające zasoby, centrum kompetencyjne, jak i umocowania do sprawowania nadzoru nad wszystkimi instytucjami obowiązanymi na gruncie wymogów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Czytaj dalej

Gent Sejko: Nowa rzeczywistość w świecie po pandemii oraz wyzwania i szanse, które przed nim stoją

07 maja 2021
Knowledge Base

Gent Sejko, prezes Banku Albanii, wygłosił niedawno przemówienie na konferencji pt. „New normal: Challenges & Opportunities” na Europejskim Uniwersytecie w Tiranie w dniu 30 kwietnia 2021 r. „Z wielką przyjemnością prezentuję obrady podczas danej konferencji na temat „nowej normalności”. Temat ten jest zarówno wyłaniającym się, jak i nierozwiązanym problemem bieżącej debaty ekonomicznej. Razem: ustanawiający prawo; naukowcy; i operatorzy z sektora prywatnego są świadomi, że w świecie po pandemii nadchodzi nowa rzeczywistość. „Jakie byłyby kontury tej nowej rzeczywistości?”; „Jakie wyzwania i możliwości stoją przed sektorem prywatnym?” oraz „Jakie będą cele i instrumenty polityki pieniężnej”. Na te pytania wciąż brakuje wyczerpującej odpowiedzi.” Czytaj dalej

Nowy program na rzecz konsumentów: Komisja Europejska w celu wzmocnienia pozycji konsumentów, by ci stali się motorem przemian

18 grudnia 2020
Knowledge Base

Niedawno Komisja Europejska ogłosiła nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić im odgrywanie aktywnej roli w ekologicznej i cyfrowej transformacji. Agenda dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po pandemii COVID-19, która przyniosła znaczące wyzwania wpływające na codzienne życie konsumentów. Mówiąc konkretniej, agenda przedstawia priorytety i kluczowe punkty działań, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5 lat wraz z państwami członkowskimi na szczeblu europejskim i krajowym. Obejmuje to między innymi nowy wniosek prawny mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie istniejących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

Czytaj dalej

VERSLAG VAN ALLIANZ OVER KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BEVESTIGT DAT DE OPKOMST VAN ROBOTS NIEUWE RISICO’S MET ZICH MEEBRENGT, MAAR OOK BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN

04 kwietnia 2018
Knowledge Base

Geautomatiseerde klantenservicemedewerkers, autonome voertuigen en machines die digitaal verbonden zijn met fabrieken zijn een voorproefje van de toekomst: de ontwikkeling van Ai-toepassingen (Artificial Intelligence) biedt veel voordelen voor bedrijven, zoals verhoogde productiviteit, minder repetitieve taken en verbeterde klantenservice. Echter, ongepaste handen deze toepassingen kunnen risico’s zo groot als de voordelen van hen. Kwetsbaarheid voor cyberaanvallen of technische storingen, evenals het risico van massale procesverstoringen en hoge financiële verliezen, zullen vaker voorkomen als samenlevingen en hun economieën onderling verbonden zijn. Bedrijven zullen ook nieuwe risico’s dragen in verband met de verantwoordelijkheid voor de overdracht van het besluitvormingsproces van mens naar machine en de fabrikant ervan. In een nieuw rapport getiteld „The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risks” identificeert Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) opkomende voordelen en risico’s in verband met de ontwikkeling van AI in de samenleving en de economie, inclusief de verzekeringssector. Kunstmatige intelligentie, ook wel machine learning genoemd, is een programma dat kan denken en leren als mensen.
„AI omvat zowel voordelen als risico’s op veel gebieden zoals economie, politiek, mobiliteit, gezondheid, defensie en milieu.
Om de winst van de grootschalige introductie van geavanceerde AI-toepassingen in het sociale circuit te maximaliseren, zullen actieve risicomanagementstrategieën nodig zijn, zegt Michael Bruch, Director of New Trends bij AGCS.
Momenteel kunnen elementaire of „zwakke” vormen van AI specifieke taken uitvoeren, maar het zijn alleen toekomstige generaties, zogenaamde „sterke” toepassingen, die in staat zullen zijn om moeilijke problemen op te lossen en complexe bewerkingen uit te voeren. AI wordt al gebruikt in bijna elke sector van de economie, dankzij geautomatiseerde klantenservicemedewerkers die financieel advies of machines aanbieden die artsen helpen oncologische ziekten te diagnosticeren. Met AI u ook autonome voertuigen besturen, die ongevallen met 90% kunnen verminderen, de weersomstandigheden beter kunnen voorspellen, financiële transacties kunnen afhandelen en zelfs industriële machines kunnen controleren of bedienen. Volgens Accenture zouden AI-toepassingen het jaarlijkse groeitempo van de twaalf meest ontwikkelde economieën ter wereld tegen 2035 kunnen verdubbelen.
Maar deze potentiële voordelen brengen risico’s met zich mee. Volgens de Allianz Risk Barometer 2018 tonen cyberdreigingen – een van de belangrijkste voor bedrijven – beide kanten van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Slimme software kan dus het risico op cyberaanvallen verminderen door ze effectiever te detecteren, maar tegelijkertijd kunnen bedreigingen toenemen als AI systemen, machines of voertuigen beheert die door hackers kunnen worden aangevallen. Door de kosten van het uitvoeren van aanvallen te verlagen, kan AI leiden tot meer ernstige, gerichte cyberincidenten. Dezelfde hacking activiteit of programmeerfout kan worden gerepliceerd op meerdere computers. Geschat wordt dat een grote wereldwijde cyberaanval kan leiden tot verliezen van meer dan $ 50 miljard, en een onderbreking van een cloudserviceprovider voor slechts een halve dag kan resulteren in verliezen van $ 850 miljoen.
De vier belangrijkste risicogebieden voor AI
Om opkomende AI-bedreigingen te identificeren, richtte AGCS zich op vier belangrijke gebieden: toegankelijkheid, veiligheid, verantwoording en ethiek. „Actie op elk van deze gebieden zal zorgen voor een verantwoorde introductie en ontwikkeling van AI in veiligere omstandigheden voor de samenleving,” zegt Michael Bruch. Er moeten preventieve maatregelen worden genomen om de risico’s van onvoorziene gevolgen te verminderen. Op het gebied van beveiliging kan de race om AI op de markt te brengen bijvoorbeeld leiden tot verwaarlozing of verminderde vereisten om de inzet van veilige, functionele en adequaat beveiligde AI-machines te garanderen. Deze tekortkomingen zouden het aantal defecte producten en de kosten van de intrekking ervan verder kunnen doen toenemen.
Wat de verantwoordingsplicht betreft, zullen AI-machines in de toekomst veel onafhankelijke beslissingen kunnen nemen zonder de betrokkenheid van mensen, maar ze zullen niet in staat zijn om wettelijk aansprakelijk te zijn voor hun daden. In het algemeen is de fabrikant of fabrikant van AI-automaten verantwoordelijk voor gebreken die schade toebrengen aan gebruikers. Op dit moment vallen AI-beslissingen die niet rechtstreeks verband houden met ontwerp of productie, maar die worden genomen door AI-machines op basis van hun interpretaties van de werkelijkheid, echter niet onder duidelijk omschreven wettelijke aansprakelijkheid. „Het oplossen van geschillen kan kostbaar en ineffectief zijn als het aantal schade veroorzaakt door AI-automaten begint te toenemen,” zegt Michael Bruch. Een oplossing, bij gebrek aan wettelijke aansprakelijkheid, zou zijn om instellingen of gespecialiseerde instanties op te richten om een kader te definiëren voor beperkte burgerlijke en wettelijke aansprakelijkheid waaraan ontwerpers, fabrikanten of wederverkopers van AI-producten zouden worden onderworpen.
Voordat dit gebeurt, zullen verzekeraars een belangrijke rol spelen bij het verminderen, beheren en overdragen van nieuwe bedreigingen in verband met AI-toepassingen. Zij zullen het toepassingsgebied van de traditionele bescherming van consumenten en bedrijven moeten aanpassen. Verzekeringen zullen een deel van de risico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zoals cyberaanvallen, bedrijfsonderbrekingen, productrecalls of reputatieschade, beter moeten dekken. Nieuwe modellen van aansprakelijkheidsverzekeringen die kunnen worden aangenomen, bijvoorbeeld op gebieden zoals autonome voertuigen, zullen de druk op fabrikanten en IT-bedrijven verhogen en de verantwoordelijkheid van de consument verminderen.
Verzekeraars, de eerste gebruikers van kunstmatige intelligentie
De verzekeringssector was een van de eersten die zich opende voor machine learning omdat het grote hoeveelheden data en herhaalbare processen moet verwerken. „AI heeft een groot potentieel om de waarde van verzekeringen te verhogen”, zegt Michael Bruch. In eerste instantie zal AI verzekeringsprocessen helpen automatiseren door het verlenen van diensten te vergemakkelijken. Het contracteren en afwikkelen van compensatie zal sneller en goedkoper zijn. Door data-analyse te ontwikkelen en de effecten van AI te beoordelen, biedt het ook een beter inzicht en een betere risicobeheersing voor zowel verzekeraars als hun klanten. AI zal ook helpen bij de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsoplossingen. Bedrijven zullen in staat zijn om cyberbedreigingen beter te analyseren en hun veiligheid te verbeteren, en verzekeraars zullen in staat zijn om cumulatieve bedreigingen nauwkeuriger te identificeren. Tot slot zal een ander belangrijk element, Artificial Intelligence, de relatie tussen verzekeraars en hun klanten veranderen en deze laatste 24/7 service bieden.
Bron: Allianz Czytaj dalej

RAPORT O PRZESTEPCZOSCI UBEZPIECZENIOWEJ 2016

20 listopada 2017
Knowledge Base

Er zijn nieuwe trends in verzekeringscriminaliteit. Toenemende opsporing maakt de crimineel ook op zoek naar nieuwe manieren om dingen te doen. Uit de analyse van de werkwijze blijkt dat zij steeds vaker gebruik maken van levensverzekeringen. Er zijn ook nieuwe uitdagingen met betrekking tot cyberbeveiliging in sectie I. In deel II, verzekeringsmaatschappijen nota van de renaissance van een aantal schijnbaar vergeten methoden van ontvolking in de communicatie. Het aantal onrechtmatige daadtjes daalt in het algemeen, maar hun waarde is gestaag gestegen voor meerdere jaren. We presenteren de meest recente analyse van gegevens over criminaliteit die in 2016 zijn onthuld.
Verzekeringsdelicten in afdeling I In
deel I noteerden werknemers van verzekeringsmaatschappijen een daling van 12% van het aantal strafbare feiten (van 836 naar 738), de waarde van bekendgemaakte handelingen steeg met 21% van PLN 11.343.955. Dit zijn beide gevallen geclassificeerd als inspannende en feitelijke mensen, zowel geïdentificeerd in de loop van interne onderzoeken en gemeld aan de autoriteiten van de sci-fi. In 2016 betaalden verzekeringsmaatschappijen in divisie I in totaal 18,3 miljard PLN aan diensten. De bekendgemaakte onrechtelijkheden vertegenwoordigen ongeveer 0,2% van de totale betalingen. De totale waarde van levensverzekeringen is meer dan 18.000. Pln.
Al jaren, de meest populaire en ernstige in termen van waarde is het feit dat de dood van een verzekerde is een goede zaak. In 2016 bereikte deze methode een recordwaarde van 80%. In 2016 werden ook vaak gevallen van ziekenhuisbehandeling, handicap en letseloperaties ontdekt als gevolg van NW.
Methoden van handelen van de
daders Er is een hoge frequentie van de methode van ontvolking, die bestaat in het geven van valse omstandigheden van het optreden van verwondingen. Dit geldt vooral voor sporters. Oneerlijke klanten – professionele atleten geven niet-feitelijke omstandigheden om te voorkomen dat weigeren te betalen voor de prestaties te wijten aan het feit dat hun sport niet verantwoordelijk is. Het is ook vermeldenswaard dat er in 2016 recordwaarden van het verbruik buiten het gebied van directe betaling van diensten waren. Sinds enkele jaren zijn er hoge waarden op dit gebied geregistreerd, maar als dotad kwamen ze niet boven de 10 miljoen PLN uit – in 2016 waren dat er 19 miljoen.
Nieuwe
uitdagingen in deel I van verzekeringsmaatschappijen worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen in verband met generatieverandering en cyberbeveiliging. De verschillende eisen van toekomstige klanten van generatie Y en Z voorbode revoluties in de levensverzekeringsmarkt. Er zijn problemen die al lang bekend zijn in de banksector, m.in. de toss van verzekerden overneemt om hen de diensten te kunnen leveren die ze nodig hebben. De nieuwe elektronische kanalen van contact met de klant zijn geboren uit vele bedreigingen in verband met de juiste identificatie.
Verzekeringsdelicten
in afdeling II In deel II daalt het aantal strafbare feiten met 28% en het aantal strafbare feiten met 18%. In 2016 registreerden medewerkers van verzekeringsmaatschappij Division II 9 515 strafbare feiten in totaal 211,9 miljoen PLN. De gemiddelde waarde van de transgamence was ongeveer 22.000. Pln. De totale waarde van de zaken vertegenwoordigt 1,15% van de waarde van de betaalde compensatie en betaalde diensten.
Werkwijze van de
daders In 2016 werden ongeveer 1.800 pogingen ontdekt om af te koelen voor persoonlijk letsel van bijna 24 miljoen PLN. Net als in 2015 melden deelnemers aan het onderzoek al enkele jaren een lawine van persoonlijk letsel. Dit omvat zowel het verhogen van de aangegeven omvang van de schade aan het lichaam in geval van verwondingen, het simuleren van mentale omstandigheden als gevolg van vermeende posttraumatische shock, en het verhogen van het aantal slachtoffers van een ongeval door het maken van valse verklaringen. Gelukkig wordt dit soort praktijken van daders gekenmerkt door weinig effectiviteit.
Verzekeringsmaatschappijen zien ook een renaissance van een aantal schijnbaar vergeten methoden van ontvolking in de communicatie. Onlangs is een methode gebruikt om opzettelijk schade te veroorzaken. De gemeenschappelijke verscheidenheid, gebruikt door gespecialiseerde daders, zijn schade aan rotondes en uitgebreide kruiskromming van grote steden. De daders maken gebruik van de fouten en afleidingen van andere bestuurders en veroorzaken bewust een aanrijding op een zodanige wijze dat zij de benadeelde partij zijn. Vervolgens worden de auto’s – schadegeneratoren – voorlopig gerepareerd en hergebruikt. Dankzij de methoden van data-analyse, het bedrijf is blij om te gaan met de detectie van dit proces.
Nieuwe uitdagingen
Verzekeringsmaatschappijen moeten zich in de nabije toekomst voorbereiden op m.in technische revolutie van distributie en dienstverlening van het verzekeringsproces. De extreem snelle ontwikkeling van mobiele apparaten en fintech/insurtech oplossingen stelt totaal andere eisen. Cybercriminaliteit en social engineering bedreigingen van de banksector genereren geheel nieuwe uitdagingen van anti-fraude systemen en teams. Grensoverschrijdende criminaliteit is ook een belangrijke uitdaging. Bedrijven moeten zich voorbereiden op de identificatie van documenten en identiteit van potentiële klanten – niet-ingezetenen.
Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de analyse van misdaadgegevens die in 2016 zijn verstrekt in verband met de activiteiten van verzekeringsmaatschappijen – leden van de Poolse verzekeringskamer.
Bron: https://piu.org.pl/raport-o-przestepczosci-ubezpieczeniowej-2016/ Czytaj dalej