Whitepaper

 

Simplifying the Customer Journey – Little changes, BIG impact

01 marca 2021
Knowledge Base

Złożoność, często związana z przestrzeganiem przepisów podatkowych, może dotknąć wielu części organizacji, tworząc kilka wyzwań. Z jednej strony istnieje wysokie ryzyko finansowe i reputacyjne związane z nieprawidłowym przestrzeganiem przepisów podatkowych. Z drugiej strony ilość i złożoność danych, które muszą zostać przetworzone, staje się coraz bardziej czasochłonnym wyzwaniem. Relacje z klientami można wygrywać i tracić na podstawie ich doświadczeń z wypełnianiem ważnych dokumentów podatkowych.

Dany whitepaper koncentruje się na ostatnim studium przypadku, które przedstawia, w jaki sposób, korzystając z zwycięskiego połączenia wiedzy podatkowej i technologicznej EFI, opracowano rozwiązanie dla klienta, które usprawniło jego proces składania formularza podatkowego IRS W-Series, jednocześnie osiągając zgodność.

Dokument dostępny w wersji anglojęzycznej.

 

Pobierz