Whitepaper

Diligent

Całkowity wpływ ekonomiczny podmiotów zachowujących należytą staranność

01 sierpnia 2022

Oszczędności kosztów oraz korzyści biznesowe zapewnione przez staranność podmiotów

Współczesne przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, stają się coraz bardziej złożone i często narażone są na różne formy niepewności płynących z zewnątrz. Od specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością oczekuje się nie tylko udziału, lecz odgrywania aktywnej roli w łagodzeniu pojawiających się zagrożeń, wprowadzania innowacji z zawrotną prędkością, dotrzymywania kroku zmieniającym się nieustannie regulacjom oraz identyfikowania obszarów wzrostu potencjalnych ryzyk. W przypadku organizacji operujących setkami lub tysiącami podmiotów i spółek zależnych, wyzwania te są często rozszerzane.

Pobierz