Whitepaper

 

Poznaj ryzyka ESG swojego klienta

24 kwietnia 2022

Dlaczego wskaźniki ESG powinny być częścią procedur KYC.

Należyta staranność wobec klienta (Customer Due Diligence – CDD) jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy w ramach działalności biznesowej instytucji finansowych. Jednak w miarę jak zmienia się otoczenie regulacyjne, a kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, prawami człowieka i odpowiedzialnością społeczną zyskują na znaczeniu, instytucje finansowe znajdują się pod coraz większą presją, aby rozszerzyć swoje spojrzenie na ryzyko oraz uwzględnić kwestie środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym (Environment, Social, Governance – ESG) przy ocenie swojej obecnej i przyszłej bazy klientów.

Dlaczego specjaliści ds. zgodności i ryzyka instytucji finansowych powinni dbać o kwestie ESG? Jakie są kluczowe czynniki decydujące o pomyślnej ocenie ryzyka ESG? A także dobre praktyki i rekomendacje w tym zakresie. To wszystko można znaleźć w naszym opracowaniu.

Pobierz