Whitepapers

The Risk & Compliance Platform Europe offers a qualitative online database with white papers, case studies and best practice articles on risk and compliance. This free information is used by many professionals to inform and orient a possible purchase or policy decision.

Do you want to publish your white paper / case study / best practice article on the Risk and Compliance Platform Europe? Simply send an email to info@riskcompliance.nl including your contact details and a brief summary of your proposed article. Our editorial staff will contact you as soon as possible to discuss the options for publishing your document / article.

Visitors to the Risk & Compliance Platform Europe can download any white paper / case study / best practice article for free. This service is intended for those with a professional interest in risk and / or compliance.

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021: Covid-19 i jego konsekwencje dla profili ryzyka organizacji

05 października 2020

Trzeba niestety przyznać – Covid-19 ma poważne konsekwencje dla profili ryzyka wielu organizacji, a tym samym również dla planów audytów na rok 2021. Nie jest zatem zaskakujące, że „Katastrofy i reakcje kryzysowe” weszły na nowe i wysokie w pierwszej dziesiątce tematy do audytu wewnętrznego. Ta lista gorących tematów jest corocznie umieszczana w raporcie IIA Risk in Focus. Każdego roku Europejskie Instytuty Audytorów Wewnętrznych łączą siły, aby ocenić ryzyka, które szefowie audytów przewidują na kolejny rok kalendarzowy. Czytaj dalej

Whitepaper

LexisNexis

PIĄTA DYREKTYWA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (5AMLD)

20 grudnia 2018

Prawie 70 procent spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przepływa przez legalne instytucje finansowe. Mimo wszystko jednak Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że mniej niż 1% światowego rynku handlowego zostaje zajęte i zamrożone.

Główne zmiany, między innymi w 5AMLD, są następujące: • Rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych: waluty wirtualne i instrumenty przedpłacone. • Szerszy dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych. • Due diligence klienta*: z podejściem opartym na ryzyku, podmioty zobowiązane muszą „mieć odpowiednią wielkość” ze względu na due diligence klienta w oparciu o poziom ryzyka.

Powyższy materiał z serii ‚white papers’ może zostać bezkosztowo pobrany. Treść materiału jest w całości w języku angielskim.

*(z ang. należyta staranność)

Whitepaper

LexisNexis

Nakaz monitorowania ryzyka

19 listopada 2017

Organizacje stają dziś w obliczu zmieniającego się zakresu ryzyka – a rady nadzorcze i zarządy firm odczuwają jego presję. Według globalnego sondażu przeprowadzonego wśród członków zarządów i kadry kierowniczej „Brexit, zwiększona zmienność na rynkach towarowych, polaryzacja po wyborach prezydenckich w USA, akty terrorystyczne, bańki spekulacyjne w Chinach, trwająca dyskusja na temat godziwych wynagrodzeń i równości dochodów oraz ciągła niestabilność na Bliskim Wschodzie” spowodowały wzrost obaw o ryzyko biznesowe w 2017 roku.

Czytaj dalej

Whitepaper

IIA institute internal audit

9 GORĄCYCH TEMATÓW DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

11 października 2017

W bieżącym roku więcej Europejskich Instytutów Audytorów Wewnętrznych podjęło się bardzo ambitnego zadania, jakim było przeprowadzenia wywiadów ze specjalistami ds. audytu (Chief Audit Executives, CAE) z wiodących przedsiębiorstw w sześciu krajach europejskich – Francji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Instytuty powróciły do głównych tematów zajmujących uwagę audytorów wewnętrznych i mających na celu ograniczenie ryzyka oraz ochronę wartości ich organizacji. Te gorące tematy (Hot Topics) zostały zidentyfikowane na podstawie pogłębionych wywiadów jakościowych ze specjalistami ds. audytu w sektorach o kluczowym znaczeniu – takich jak budownictwo, infrastruktura, usługi finansowe, informatyka, produkcja przemysłowa, sektor publiczny, handel detaliczny, telekomunikacja i energetyka – oraz zatrudnionych w organizacjach będących liderami w swoich branżach. Aby lepiej zobrazować wagę tych organizacji należy podkreślić, że ich łączna kapitalizacja przekracza 724 miliardów euro, ich przychody wynoszą ponad 441 miliardów euro, zatrudniają one ponad 1,86 miliona pracowników i są obecne, w co najmniej 173 krajach na całym świecie. W samym sektorze usług finansowych specjaliści ds. audytu, z którymi przeprowadzono wywiady są zatrudnieni w firmach o łącznej wartości 325 miliarda euro i obrocie na poziomie 207 miliardów euro. Ten dokument w języku angielskim, który można ściągnąć bezpłatnie z naszej strony, stanowi nieoceniony wgląd w wiedzę i poglądy wiodących specjalistów ds. audytu wewnętrznego w Europie.