Whitepaper

LexisNexis

PIĄTA DYREKTYWA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (5AMLD)

20 grudnia 2018

Prawie 70 procent spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przepływa przez legalne instytucje finansowe. Mimo wszystko jednak Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że mniej niż 1% światowego rynku handlowego zostaje zajęte i zamrożone.

Główne zmiany, między innymi w 5AMLD, są następujące: • Rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych: waluty wirtualne i instrumenty przedpłacone. • Szerszy dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych. • Due diligence klienta*: z podejściem opartym na ryzyku, podmioty zobowiązane muszą „mieć odpowiednią wielkość” ze względu na due diligence klienta w oparciu o poziom ryzyka.

Powyższy materiał z serii ‚white papers’ może zostać bezkosztowo pobrany. Treść materiału jest w całości w języku angielskim.

*(z ang. należyta staranność)

Pobierz