Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021: Covid-19 i jego konsekwencje dla profili ryzyka organizacji

05 października 2020

Trzeba niestety przyznać – Covid-19 ma poważne konsekwencje dla profili ryzyka wielu organizacji, a tym samym również dla planów audytów na rok 2021. Nie jest zatem zaskakujące, że „Katastrofy i reakcje kryzysowe” weszły na nowe i wysokie w pierwszej dziesiątce tematy do audytu wewnętrznego. Ta lista gorących tematów jest corocznie umieszczana w raporcie IIA Risk in Focus. Każdego roku Europejskie Instytuty Audytorów Wewnętrznych łączą siły, aby ocenić ryzyka, które szefowie audytów przewidują na kolejny rok kalendarzowy.

Jak pokazują wyniki raportu, trzeci rok z rzędu zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa pozostają na szczycie. Ryzyka makroekonomiczne i geopolityczne wzrosły o 29 procent w porównaniu z zeszłym rokiem. Ze sprawozdania jasno wynika, jak ważna jest odporność i zdolność do przystosowania się. Wyniki raportu są również bardzo cenne dla organizacji, które muszą przygotować plany audytów na 2021 r. i zapewniają dobry przegląd wyzwań, które czekają nas w nadchodzącym roku. Odwiedzając platformę Risk & Compliance Platform Europe, mogą Państwo bezpłatnie pobrać nowy raport Risk in Focus w oryginale (j. angielski).

Pobierz