Whitepaper

LexisNexis

Nakaz monitorowania ryzyka

19 listopada 2017

Organizacje stają dziś w obliczu zmieniającego się zakresu ryzyka – a rady nadzorcze i zarządy firm odczuwają jego presję. Według globalnego sondażu przeprowadzonego wśród członków zarządów i kadry kierowniczej „Brexit, zwiększona zmienność na rynkach towarowych, polaryzacja po wyborach prezydenckich w USA, akty terrorystyczne, bańki spekulacyjne w Chinach, trwająca dyskusja na temat godziwych wynagrodzeń i równości dochodów oraz ciągła niestabilność na Bliskim Wschodzie” spowodowały wzrost obaw o ryzyko biznesowe w 2017 roku.

Ponadto przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu polegają na zewnętrznych kontrahentach przy prowadzenia działalności gospodarczej – od złożonych, globalnie podzielonych łańcuchów dostaw po rozległe sieci klientów, partnerów lub agentów działających w ich imieniu. Jak duże są te sieci?

– 40% firm nadzoruje rocznie 1.000 kontrahentów zewnętrznych;

– 29% zarządza ponad 5.000 relacji z kontrahentami zewnętrznymi.

A te liczby nie obejmują klientów. W rezultacie firmy potrzebują strategii ograniczania ryzyka, która wykracza poza tradycyjną zasadę należytej staranności przy wybieraniu dostawców usług i kontrahentów zewnętrznych. Raport porównawczy dotyczący przeciwdziałaniu łapownictwu i korupcji wydany w 2017 r. wspólnie przez Kroll® i Ethisphere®, stwierdził, że „ponad połowa (55%) respondentów zgłosiła, że ​​zidentyfikowała problemy prawne, etyczne lub dotyczące zgodności po przeprowadzeniu procesu due dilligence u kontrahentów zewnętrznych.” Stałe bieżące monitorowanie może pomóc w uzyskaniu pełniejszego obrazu zagrożenia ryzykiem oraz skutecznie je ograniczyć.

O tym wszystkim opowiada dokument LexisNexis w języku angielskim, który można ściągnąć bezpłatnie z naszej strony.

Pobierz