Kennisbank  Pranie pieniędzy

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

29 grudnia 2020

Jak podało Ministerstwo Finansów projekt implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych. Uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem. To główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą dziś (29.12.2020 r.) przyjęła Rada Ministrów.  Czytaj dalej

OECD wzywa Polskę do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

15 grudnia 2020
Knowledge Base

17 grudnia upłynie równo 20 lat od podpisania przez Polskę Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Jednym z jej głównych postulatów jest implementacja do krajowego systemu prawnego skutecznych rozwiązań z zakresu dochodzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 17 grudnia 1997 roku została zatwierdzona Konwencja OECD (przyp. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (ang. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions).  Czytaj dalej

Pomoc państwa: Komisja zaleca, aby nie udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorstwom mającym powiązania z rajami podatkowymi

15 lipca 2020
Knowledge Base

Komisja Europejska wydała dziś zalecenie, aby państwa członkowskie nie udzielały wsparcia finansowego przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ograniczenia powinny mieć zastosowanie także do przedsiębiorstw, które zostały skazane za poważne przestępstwa finansowe, w tym za oszustwa finansowe, korupcję oraz niepłacenie podatków i zobowiązań z tytułu zabezpieczeń społecznych. Celem wydanego dziś zalecenia jest zapewnienie państwom członkowskim wytycznych dotyczących warunków przyznawania wsparcia finansowego, aby zapobiegać przypadkom sprzeniewierzenia środków publicznych oraz wzmacniać zabezpieczenia przeciwko nadużyciom podatkowym w całej UE zgodnie z unijnym prawem. Dzięki koordynacji ograniczeń dotyczących wsparcia państwa członkowskie zapobiegną także rozbieżnościom i zakłóceniom na jednolitym rynku.  Czytaj dalej

Oszustwa związane z VAT: Nowe narzędzie, które ma pomóc krajom UE w rozprawieniu się z przestępcami i odzyskaniu miliardów euro

18 maja 2019
Knowledge Base

Nowy system umożliwi państwom członkowskim szybką wymianę i wspólne przetwarzanie danych dotyczących VAT, dzięki czemu można będzie wcześniej wykrywać podejrzane mechanizmy. Wprowadzenie w życie narzędzia do analizy sieci transakcji (TNA) następuje w momencie, gdy śledztwa dziennikarskie po raz kolejny ujawniły, jak wielkie straty ponosi budżet państwa w wyniku oszustw związanych z VAT, których dopuszczają się grupy przestępcze kosztem uczciwych podatników. Jest to część nieustających wysiłków Komisji na rzecz stworzenia nowoczesnego i odpornego na oszustwa systemu VAT. Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: Oszustwa vatowskie to dziś jeden z głównych problemów dla naszych finansów publicznych, a ich wykorzenienie powinno być priorytetowym celem rządów państw UE. Dzięki nowemu narzędziu będziemy mogli szybciej wykrywać podejrzane działania i zajmować się nimi. Postępy, jakie osiągnęliśmy, nie oznaczają jednak, że spadła potrzeba głębszej i bardziej gruntownej reformy unijnego systemu VAT, tak aby był on w stanie poradzić sobie z dużą ilością transakcji transgranicznych, do jakich dochodzi w UE .
Czytaj dalej

PONAD 500 MLN DOLARÓW ODZYSKAŁY WŁADZE PODATKOWE NA CAŁYM ŚWIECIE PO AFERZE PANAMA PAPERS

05 stycznia 2018
Knowledge Base

Ponad 500 milionów dolarów odzyskały władze podatkowe na całym świecie po rewelacjach wynikających z Panama Papers, opublikowanych po raz pierwszy w kwietniu 2016 roku. Tylko w samej Hiszpanii odebrano 122 miliony dolarów w wyniku przeprowadzonego dochodzenia dotyczącego hiszpańskich rezydentów podatkowych, którzy gromadzili środki pieniądze poza granicami tego kraju. Spośród wszystkich krajów ujawnionych w Panama Papers, w sumie 15 – leżących na trzech kontynentach – podało do publicznej wiadomości kwotę podatków odzyskaną przez organa skarbowe. Czytaj dalej

OSTRZEŻENIE KONSUMENTÓW O RYZYKU INWESTOWANIA W KRYPTOWALUTY CFD

17 listopada 2017
Knowledge Base

Kontrakty różnic kursowych (CFD), w tym finansowe zakłady typu spread, z kryptowalutami jako podstawową inwestycją, są coraz częściej oferowane konsumentom. Są to bardzo ryzykowne produkty spekulacyjne. Niniejsze ostrzeżenie wydał Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) Wielkiej Brytanii w celu zwrócenia uwagi konsumentów na ryzyko zakupu tych produktów. Czytaj dalej