Kennisbank  Geopolityka

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Oświadczenie Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021

08 marca 2021
Knowledge Base

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja Europejska wydała następujące oświadczenie: Ubiegły rok był bardzo trudny. Pandemia COVID-19 nie oszczędziła nikogo, a szczególnym wyzwaniem okazała się dla kobiet na całym świecie. Na pierwszej linii frontu w walce z wirusem znaleźli się lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, sprzedawcy – a właśnie w tych zawodach szczególnie często pracują kobiety. A i obowiązków domowych im nie ubyło; wręcz przeciwnie. Jesteśmy winni kobietom wdzięczność za ich odwagę, wielkie serce i wysiłek w zmaganiu się z kryzysem; za to, że dzięki nim nasze społeczeństwa, systemy opiekuńcze i kluczowe usługi nadal funkcjonują. Choć kobiety stanowią większość pracowników pierwszej linii w służbie zdrowia, to w procesach podejmowania decyzji w związku z pandemią były bardzo słabo reprezentowane. Przykładowo – specjalne grupy zadaniowe ds. COVID-19 w 87 państwach, w tym w 17 państwach członkowskich UE, były w 85,2% kierowane przez mężczyzn.
Czytaj dalej

Dekada cyfrowa: Komisja uruchamia plan działania mający na celu wsparcie odbudowy i transformacji sektora mediów i sektora audiowizualnego

05 marca 2021
Knowledge Base

Komisja Europejska niedawno przyjęła plan działania mający na celu wsparcie odbudowy i transformacji sektora mediów i sektora audiowizualnego. Sektory te, szczególnie dotknięte kryzysem koronawirusa, mają zasadnicze znaczenie dla demokracji, różnorodności kulturowej Europy i autonomii cyfrowej. Plan działania koncentruje się na trzech obszarach działalności i 10 konkretnych działaniach, które mają pomóc sektorowi medialnemu wyjść z kryzysu poprzez ułatwianie i poszerzanie dostępu do finansowania, transformację poprzez stymulowanie inwestycji w celu uwzględnienia bliźniaczego przejścia na technologię cyfrową i ekologiczną, przy jednoczesnym zapewnieniu przyszłej odporności i wzmocnienia pozycji sektora Europejscy obywatele i firmy. W ramach instrumentu na rzecz odbudowy i odporności każdy krajowy plan naprawy i odporności będzie przewidywał minimalny poziom 20% wydatków na technologie cyfrowe. Środki mające na celu pobudzenie produkcji i dystrybucji treści cyfrowych, takich jak media cyfrowe, będą się liczyć do tego celu. Czytaj dalej

Liderzy transformacji

02 marca 2021
Knowledge Base

Polska rywalizuje z najlepszymi w Unii Europejskiej w zakresie otwierania danych. Między innymi takie informacje zostały przekazane podczas spotkania pt. „Liderzy Transformacji” realizowanego we współpracy z Impact, GovTech Polska oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Inicjatywa skierowana jest do najwyższej kadry menedżerskiej i ma na celu ułatwienie dyskusji w gronie liderów cyfryzacji w polskim sektorze publicznym. Jednym z tematów ostatniego spotkania w lutym br. był program otwierania danych publicznych. Czego się zatem dowiedzieliśmy? Czytaj dalej

Banki centralne Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich dołączają do projektu cyfrowej waluty do płatności transgranicznych

25 lutego 2021
Knowledge Base

Instytut Waluty Cyfrowej (DCI) Ludowego Banku Chin (PBC) i Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (CBUAE) dołączyły do ​​projektu banku centralnego w zakresie waluty cyfrowej w zakresie transgranicznych płatności w walutach obcych. Inicjatywa m-CBDC Bridge jest prowadzona we współpracy z BIS Innovation Hub (BISIH), Hong Kong Monetary Authority (HKMA) i Bank of Thailand (BoT). Będzie dalej badać możliwości technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT), opracowując prototyp weryfikacji koncepcji (PoC) do obsługi transgranicznych transakcji wymiany walut obcych w czasie rzeczywistym w różnych jurysdykcjach, działających 24/7. Przeanalizuje biznesowe przypadki użycia w kontekście transgranicznym, zarówno w przypadku walut krajowych, jak i zagranicznych. Czytaj dalej

Sygnalista w trzech aktach: nauka na cudzych błędach

18 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Przed tygodniem opublikowano pierwszą część tryptyku: “Sygnalista w trzech aktach”, pt. Praca u podstaw, w której omówione zostały najważniejsze wymogi nakładane przez dyrektywę, nie tylko na podmioty obowiązane, ale także krajowych prawodawców. Ponadto w artykule wskazano istotną rolę edukacji, mającej na celu budowę właściwej postawy społecznej w oparciu o fundament świadomości dotyczącej różnic między donosem, a zgłoszeniem nieprawidłowości. Zmianę percepcji i odbioru społecznego, osoby informującej o nieprawidłowościach. Drugi z serii tekstów, który dziś oddaję w Państwa ręce, ma za zadanie przedstawienie szerszej perspektywy, zajrzenia za kulisy implementacji i systemowych rozwiązań, zaproponowanych w wybranych państwach członkowskich UE.

Czytaj dalej

Polskie sądownictwo: jednoczy nas praworządność

15 lutego 2021
Knowledge Base

Rok po Marszu Tysiąca Tóg w Warszawie kilkudziesięciu sędziów (i obywateli) przeszło niedawno wirtualną trasę ze stolicy Polski do Luksemburga, siedziby Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Inicjatorem była Iustitia, polskie stowarzyszenie siostrzane NVvR. Jako motto Iustitia wprowadziła hashtag #theruleoflawunitesus, aby pokreślić ważność praworządności i solidarności sędziów na całym świecie. Ostateczny cel, 1324 km, był więcej niż osiągnięty. W sumie na całym świecie pokonano i przejechano ponad 11945 km.

Czytaj dalej

Sygnalista w trzech aktach: praca u podstaw

10 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Dyrektywa dot. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wyznacza termin transpozycji jej postanowień do systemów prawnych, państw członkowskich Unii Europejskiej, na dzień 17 grudnia 2021 r. Regulacja ta ma za zadanie standaryzację oraz systemową harmonizację statusu i ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości tj. sygnalistów (ang. whistleblowers), a także całego procesu zgłaszania naruszeń i informowania o nieprawidłowościach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. – Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą odsłoną 3-częściowej serii artykułów Piotra Żyłki. Kolejne odsłony ukażą się w następnych tygodniach.

Czytaj dalej

Komisja Europejska: zobowiązanie dotyczące ekologicznej konsumpcji, pierwsze firmy zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz większego zrównoważonego rozwoju

09 lutego 2021
Knowledge Base

Komisja Europejska rozpoczęła niedawno realizację nowego zobowiązania do zielonej konsumpcji, pierwszej inicjatywy realizowanej w ramach nowego programu na rzecz konsumentów. Deklaracja ekologicznej konsumpcji jest częścią Europejskiego paktu klimatycznego, który jest ogólnounijną inicjatywą zapraszającą ludzi, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Podpisujące się pod tym firmy obiecują przyspieszyć swój wkład w zieloną transformację. Zobowiązania zostały opracowane wspólnym wysiłkiem Komisji i przedsiębiorstw. Ich celem jest przyspieszenie wkładu przedsiębiorstw w trwałe ożywienie gospodarcze oraz budowanie zaufania konsumentów do ekologiczności firm i produktów. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal i Renewd to pierwsze pionierskie przedsiębiorstwa, które biorą udział w tym pilotażowym projekcie. Funkcjonowanie Zobowiązań Zielonej Konsumpcji zostanie ocenione za rok od teraz, zanim podjęte zostaną kolejne kroki. Czytaj dalej

Paneuropejski organ nadzoru AML

05 lutego 2021

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA) przedstawia zarys koncepcji unijnego organu nadzoru ds. AML. Utworzenie dedykowanego paneuropejskiego regulatora to jeden z postulatów planu Komisji Europejskiej opublikowanego w maju ubiegłego roku. W dniu 7 maja 2020 r., Komisja Europejska przedstawiła Komunikat w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj dalej

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

02 lutego 2021
Knowledge Base

Powszechnie uważa się, że globalizacja jest  powiązana z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w skali światowej (a nawet, że jest ona przyczyną tego przyspieszenia). Przekonanie to jest błędne. Dane statystyczne przekonują, że związek  globalizacji ze światowym wzrostem gospodarczym jest raczej antagonistyczny. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. Leona Podkaminera. Czytaj dalej