Kennisbank  Bezpieczeństwo

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Sygnalista w trzech aktach: praca u podstaw

10 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Dyrektywa dot. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wyznacza termin transpozycji jej postanowień do systemów prawnych, państw członkowskich Unii Europejskiej, na dzień 17 grudnia 2021 r. Regulacja ta ma za zadanie standaryzację oraz systemową harmonizację statusu i ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości tj. sygnalistów (ang. whistleblowers), a także całego procesu zgłaszania naruszeń i informowania o nieprawidłowościach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. – Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą odsłoną 3-częściowej serii artykułów Piotra Żyłki. Kolejne odsłony ukażą się w następnych tygodniach.

Czytaj dalej

Paneuropejski organ nadzoru AML

05 lutego 2021

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA) przedstawia zarys koncepcji unijnego organu nadzoru ds. AML. Utworzenie dedykowanego paneuropejskiego regulatora to jeden z postulatów planu Komisji Europejskiej opublikowanego w maju ubiegłego roku. W dniu 7 maja 2020 r., Komisja Europejska przedstawiła Komunikat w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj dalej

Najgroźniejsze na świecie złośliwe oprogramowanie EMOTET zatrzymane

29 stycznia 2021
Knowledge Base

Organy ścigania i organy sądowe na całym świecie przerwały ostatnio działalność jednego z najważniejszych botnetów ostatniej dekady: EMOTET. Śledczy przejęli kontrolę nad jego infrastrukturą w ramach skoordynowanej akcji międzynarodowej. Operacja ta jest wynikiem wspólnych wysiłków władz Królestwa Niderlandów, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy, Kanady i Ukrainy, a działalność międzynarodową koordynują Europol i Eurojust. Operacja ta została przeprowadzona w ramach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT). Czytaj dalej

Eurojust wspiera działania przeciwko oszustwom związanym z podatkiem paliwowym w 11 państwach. W tym w Polsce

19 stycznia 2021
Knowledge Base

Organizacja przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi związanymi ze sprzedażą paliw została zatrzymana przez władze niemieckie, przy międzynarodowej pomocy sądowej w 11 krajach europejskich koordynowanej przez Eurojust. W dniu akcji aresztowano dwóch podejrzanych w Austrii i Polsce, rzekomo przywódców siatki przestępczej, która oszukała niemieckie organy podatkowe na kwotę blisko 8 mln euro. W sumie przeszukano 40 miejsc w 11 krajach, w tym 10 w Niemczech, w miastach takich jak Hamburg, Brema, Duisburg i Fryburg. Czytaj dalej

Przyjęto projekt noweli ustawy dot. m.in. przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

13 stycznia 2021
Knowledge Base

Jak podało Ministerstwo Finansów, Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy dotyczący między innymi przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Dany projekt implementuje unijne przepisy a adresatami są instytucje oraz organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Co więcej wiemy o danej noweli?

Czytaj dalej

Początek dekady Compliance

11 stycznia 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Naznaczony pandemią, rok 2020, odcisnął swe piętno, nie tylko na państwowych gospodarkach i systemach opieki zdrowotnej. Wartym odnotowania jest również wpływ zachodzących zmian społecznych, jak i gospodarczych, na systemy zarządzania zgodnością (Compliance), których rozkwit i ewolucję, obserwować będziemy w nadchodzącej, trzeciej dekadzie XXI wieku. „Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” Przywołany fragment, otwierający narodową epopeję Henryka Sienkiewicza, zdaje się trafniej niż kiedykolwiek wcześniej, opisywać rzeczywistość mijającego roku.

Czytaj dalej

Wczorajsi historyczni pro – Trumpowi protestujący szturmujący Kapitol Stanów Zjednoczonych będą jeszcze przez wiele lat dawali o sobie znać…

07 stycznia 2021
Knowledge Base

Kot zagoniony do rogu wykonuje dziwne skoki. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych uczynił to jednak w wyjątkowy sposób. Ostatniej nocy cały świat był świadkiem danego wydarzenia, gdy to po raz kolejny okazało się, że polityka władzy jest za Trumpem. No cóż, będzie musiał odpowiadać przed wieloma sędziami zaraz po swojej prezydencji, a to może okazać się dla niego bardzo niekorzystne. Słowo „ludowy przywódca” przewija się spontanicznie wśród relacji z dnia wczorajszego. Przyjrzyjmy się zatem dwóm tematom: prawości i uczciwości. Prawość już na samym wstępie wywołuje grymas na twarzach. Atak na niezależną prasę i na wyniki wyborów, jeśli przegrasz, okazuje się być jak najbardziej słuszny. A potem uczciwość: ile tysięcy naukowo kontrolowanych kłamstw można powiedzieć i opublikować na Twitterze? The Washington Post rozrysował to wszystko bardzo skrupulatnie. Upłyną lata, zanim fanatyczni zwolennicy Trumpa zrozumieją, jeżeli to się jeszcze kiedykolwiek powtórzy. Jeszcze raz dowód na to, że połączenie słabego wykształcenia i zezwolenia na posiadanie broni jest połączeniem niezwykle ryzykownym. 

Polska liderem w rankingu Open Data Maturity 2020

21 grudnia 2020
Knowledge Base

Z grupy „fast trackers” (szybko awansujących) do grupy liderów –  tzw. „trend setters”. To kolejny ważny awans Polski w rankingu o nazwie Open Data Maturity 2020 utworzonego przez Komisję Europejską. „W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych” – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co oznacza bycie jednym z liderów otwierania danych? Czytaj dalej

OECD wzywa Polskę do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

15 grudnia 2020
Knowledge Base

17 grudnia upłynie równo 20 lat od podpisania przez Polskę Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Jednym z jej głównych postulatów jest implementacja do krajowego systemu prawnego skutecznych rozwiązań z zakresu dochodzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 17 grudnia 1997 roku została zatwierdzona Konwencja OECD (przyp. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (ang. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions).  Czytaj dalej

Polska w chmurze

20 października 2020
Knowledge Base

Polska, razem z grupą 28 państw Unii Europejskiej, współtworzyć będzie Europejską Federację Chmur. Niedawno podpisana została ministerialna deklaracja, która dotyczyć miała właśnie tzw. usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz dla administracji publicznej. Czytaj dalej