Wiadomości

https://pixabay.com

„PRZEPRASZAM, TO ZA MAŁO”: WP29 POWOŁUJE ZESPÓŁ ROBOCZY DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

20 April 2018

Członkowie WP29 wydali wytyczne o sposobach, w jaki osoby fizyczne mogą dochodzić swoich praw, jako osoby, których dotyczą dane oraz jak wykorzystywać mechanizmy kontrolne oferowane obecnie przez platformy mediów społecznościowych. Working Party 29 (WP29), zrzeszająca europejskie instytucje ochrony danych osobowych poparła w pełni toczące się dochodzenia prowadzone przez krajowe organy ochrony prywatności w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ponadto WP29 utworzy zespół roboczy ds. mediów społecznościowych w celu opracowania długoterminowej strategii w tym zakresie. Czytaj dalej

Artificial Intelligence ill

RAPORT OPRACOWANY PRZEZ ALLIANZ NT. SZTUCZNEJ INTELIGENCJI POTWIERDZA, ŻE POJAWIENIE SIĘ ROBOTÓW STWARZA NOWE ZAGROŻENIA, ALE TAKŻE WAŻNE KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

04 April 2018

Automatyczni agenci obsługi klienta, pojazdy autonomiczne i maszyny połączone cyfrowo z fabrykami to przedsmak przyszłości: rozwój aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI) oferuje wiele korzyści dla firm, takich jak zwiększenie wydajności, redukcja powtarzalnych zadań oraz poprawa jakości obsługi klienta. Jednak nieodpowiednich rękach te aplikacje mogą stwarzać ryzyko równie wielkie, jak korzyści z nich płynące. Podatność na cyberataki lub awarie techniczne, a także ryzyko masowych zakłóceń procesów oraz wysokich strat finansowych, staną się bardziej powszechne wraz ze wzrostem wzajemnego powiązania społeczeństw i ich gospodarek. Firmy będą również ponosić nowe ryzyko związane z odpowiedzialnością za przeniesienie procesu decyzyjnego z człowieka na maszynę i jej producenta.W nowym raporcie pt. “The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risks” Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) identyfikuje pojawiające się korzyści i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji w społeczeństwie i gospodarce, w tym w sektorze ubezpieczeniowym. Sztuczna inteligencja, zwana także uczeniem się maszyn, to program, który potrafi myśleć i uczyć się tak jak człowiek.

Czytaj dalej

KONRAD SĘDKIEWICZ
KONRAD SĘDKIEWICZ

O JAWNOŚCI, SYGNALISTACH I KORUPCJI NA GRUNCIE PROJEKTU USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

27 March 2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana najnowsza wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego datowana na 12 grudnia 2017 r . Być może części z Państwa umknęła informacja, że nadciągają zmiany dla średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także dla aż 108 różnych grup zawodowych. Postaram się nadrobić tę sytuację tym bardziej, że wejście w życie tej ustawy ma nastąpić już 1 marca 2018 r. Dlaczego warto zwrócić uwagę właśnie na ten projekt i czym ma być sama nowa ustawa w polskim porządku prawnym? Czytaj dalej

Joanna Grynfelder
Joanna Grynfelder

RODOhisteria

24 March 2018

Jeszcze nigdy nowe przepisy nie wzbudziły takiego poruszenia wśród przedsiębiorców, prawników i firm szkoleniowych jak RODO, czyli europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne kancelarie i specjaliści oferujący swoją pomoc przy wdrażaniu nowych wymogów, a publikacje na temat nowych regulacji plasują się w czołówce najchętniej kupowanych książek. Dane osobowe są bez wątpienia tematem numer jeden na blogach, portalach internetowych i w prasie. Czytaj dalej

kenny

Obywatel będzie mógł zwrócić się przeciwko instytucjom rządowym i innym monopolom

06 March 2018

Kenny van Ierlant

Pojawienie się nowych europejskich aktów prawnych, jako konsekwencji transformacji cyfrowej, ma na celu ochronę obywateli i ich danych, wykorzystując między innymi odwrócenie procesów z niej wynikających. Rewolucja technologiczna, jako przyczyna odwrócenia procesów, nie tylko dała władzę obywatelom wobec nieodwracalnych sił rynkowych, ale także demokratyczną moc sprawczą. Obywatel może teraz bronić się przed nadużyciami karteli i monopoli oraz instytucji rządowych.  Nowe ustawodawstwo umożliwia, kiedy staje się to konieczne, kierowanie skarg do sądów i ostateczne ich tam rozstrzyganie. Oczekuje się, że wielu obywateli z tej możliwości skorzysta. Czytaj dalej

GDPR beeld

RODO – GŁÓWNE ZMIANY I RÓŻNICE W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ DYREKTYWY

20 February 2018

Celem RODO jest ochrona wszystkich obywateli UE przed naruszaniem prywatności danych w świecie, w którym zarządzanie danymi staje się kluczowym zagadnieniem i w którym stara dyrektywa z 1995 roku nie zdaje już egzaminu. Chociaż główne zasady dotyczące prywatności danych pozostają w mocy, to jednak przyjęta regulacja wprowadza wiele ważnych zmian. Kluczowe zasady RODO, a także informacje na temat wpływu, jaki będą one wywierać na działalność gospodarzą, zostały opisane poniżej. Czytaj dalej

Windows-10-cryptocurrency-widget-cover

WŁADZE POWINNY BYĆ GOTOWE DO REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

12 February 2018

Władze muszą być przygotowane do działania przeciwko rozprzestrzenianiu się kryptowalut, aby chronić konsumentów i inwestorów – powiedział Agustín Carstens, dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Na jednej z konferencji we Frankfurcie nad Menem zatytułowanej “Pieniądze w erze cyfrowej: Jaką rolę odgrywają banki centralne?”, Carstens stwierdził, że pieniądze, aby utrzymać swoją wartość muszą być wspierane przez odpowiedzialne instytucje zaufania publicznego. Jego zdaniem banki centralne mają tutaj kluczową rolę do odegrania. Czytaj dalej

Joanna Grynfelder
Joanna Grynfelder

Cena reputacji

29 January 2018

Na początku roku, jeden z norweskich funduszów inwestycyjnych posiadający udziały w kilkudziesięciu spółkach notowanych na polskiej giełdzie, postanowił nie wspierać rozwoju firm, których działania mogą być niezgodnie z przyjętymi przez niego wartościami, takimi jak przestrzeganie praw człowieka, czy ochrona środowiska. Wśród firm, w które fundusz nie zdecydował się zainwestować, znalazła się również spółka deweloperska  z Polski, która była podejrzewana o  wykorzystywanie do pracy na swoich budowach robotników z Korei Północnej. Mimo, że zarzuty nie potwierdziły się, decyzja funduszu była nieodwołalna. 

Czytaj dalej

brexit

DO JAKIEGO STOPNIA BREXIT WPŁYWA NA WZROST GOSPODARCZY WIELKIEJ BRYTANII?

23 January 2018

Geert Gielens et Frank Maet

Drugi tydzień na rynku walutowym w 2018 roku charakteryzował się nieznacznym spadkiem euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD wzrósł z 1,2076 w dniu 4 stycznia do 1,1930 w dniu 9 stycznia, pomimo szeregu wskaźników ekonomicznych, które potwierdzały siłę ożywienia koniunktury w strefie euro. Naszym zdaniem niedawny spadek kursu euro jest jedynie korektą podstawowego trendu, który będzie dla euro pozytywny. Czytaj dalej

image001

SZTUCZNA INTELIGENCJA: WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI DLA MENEDŻERA RYZYKA?

12 January 2018

Sztuczna inteligencja (AI) pomaga w wyszukiwaniu i analizowaniu danych w sposób, w który ludziom jest po prostu niedostępny. Hélène Stanway i Ashish Umre z XL Catlin, opowiadają, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc menedżerom ryzyka w oraz ubezpieczycielom w opracowywaniu potrzebnych im rozwiązań w zakresie oceny i transferu ryzyka. Czytaj dalej