06 Jun

Analiza i monitoring transakcji. Scenariusze prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i symptomy omijania sankcji

on-line

Szkolenie „Analiza i monitoring transakcji. Scenariusze prania pieniędzy” jest skierowane do profesjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zapobieganie praniu pieniędzy i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze analizy i monitorowania transakcji. Zdobyta wiedza pozwoli im lepiej zrozumieć mechanizmy prania pieniędzy oraz narzędzia wykorzystywane przez przestępców do ukrywania źródeł nielegalnych dochodów. Dzięki temu będą mogli skuteczniej identyfikować podejrzane transakcje i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Link do REJESTRACJI!