16 Feb

DORA – odporność cyfrowa w podmiotach finansowych

on-line

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji finansowych objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, w tym instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, repozytoriów transakcji, systemów obrotu wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu, business continuity.

Z uwagi na zakres programu, szkolenie nie jest adresowane do:

  • pracowników organów nadzoru,
  • zewnętrznych dostawców usług ICT.

W trakcie szkolenia w stosownych momentach nastepuje porównanie obowiazków wynikających z DORA z obowiazkami wynikającymi z Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu (EBA/GL/2019/02). Program szkolenia tematycznie obejmuje także drafty RTSów i ITSów.

Rejestracja TUTAJ!