24 May

ESG dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych

on-line

O ile jeszcze do niedawna zrównoważony rozwój traktowany był na ogół jednie jako obszar związany z marketingiem lub PR, to dzisiaj ESG staje się kluczowym elementem funkcjonowania organizacji. Oznacza to nie tylko wyzwania dla osób odpowiedzialnych za stworzenie systemu raportowania ESG, ale także dla tych wszystkich którzy odpowiadają za ocenę działania organizacji. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie osób zajmujących się audytem i kontrolą do wyzwań związanych z ESG. Stąd w programie szkolenia znajdą się wszystkie istotne zagadnienia dotyczące ESG w kontekście metodyki audytu i kontroli.

Link do REJESTRACJI!