09 Aug

Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących

on-line

Uczestnicy: Warsztaty są przeznaczone dla osób, które zamierzają rozpocząć pracę w charakterze audytora wewnętrznego. Udział pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie ścieżki audytu , począwszy od analizy ryzyka, przygotowania planu audytu, realizacji zadań audytowych, przygotowania dokumentów roboczych oraz przygotowania raportu, przekazania wyników badań w tym monitorowania zaleceń lub rekomendacji poaudytowych.

Cel szkolenia: Pozyskanie wiedzy z zakresu przeprowadzania zadań audytowych, przygotowania dokumentów roboczych oraz przekazania wyników badań.

Program szkolenia:

  • Księga procedur departamentu audytu wewnętrznego.
  • Planowanie długoterminowe–identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka, plan wieloletni, plan roczny.
  • Planowanie zadania audytowego–identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka na poziomie zadania audytowego.
  • Planowanie zadania audytowego–case study (przykładowe zadanie
  • Metodyka audytu wewnętrznego.
  • Pojęcie metodyki w audycie.
  • Dokumenty robocze audytu–kwestionariusze samooceny; kwestionariusze kontroli wewnętrznej; listy kontrolne; plany kontroli; ścieżka audytu.
  • Sprawozdanie z zadania audytowego–rodzaje i elementy sprawozdań; sprawdzenie wdrożenia rekomendacji.

Zapisy oraz więcej szczegółów tutaj.