29 May

Nowe zasady raportowania transakcji pochodnych zgodnie z rozporządzeniem EMIR

on-line

Raportowanie transakcji pochodnych stanowi jeden z najistotniejszych i najobszerniejszych wymogów wprowadzonych przez rozporządzenie EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Od czasu jego wdrożenia w 2014 r. proces ten przeszedł klika niewielkich modyfikacji, m.in. w ramach tzw. EMIR II z 2017 r. Na podstawie doświadczeń zebranych w ciągu pierwszych lat funkcjonowania tego wymogu podjęto decyzję o przeprowadzeniu jego szerokiej reformy, która została zainicjowana w ramach rozporządzenia EMIR Refit z 2019 r. Na jego podstawie ESMA przygotowała nowe projekty RTS i ITS oraz wytycznych w sprawie raportowania transakcji pochodnych, które będą obowiązywać od 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany mają charakter fundamentalny i dotyczą nie tylko zmiany koncepcji prezentowania informacji na temat transakcji, kontrahentów i zabezpieczeń, ale również wprowadzają nowy model zarządzania tym danymi oraz ich jakością. Należą do nich m.in. raporty końca dnia czy proces uzgadniania (rekoncyliacji) zaraportowanych danych. Część planowanych modyfikacji ma na celu zastosowanie rozwiązań analogicznych do tych, które zostały wypracowane w ramach raportowania SFTR.

Pierwszego dnia szkolenia omówione zostaną planowane zmiany do procesu raportowania EMIR zgodnie ze stanem legislacyjnym aktualnym na dzień szkolenia, w szczególności z uwzględnieniem projektowanych przez ESMA wytycznych.

Drugiego dnia szkolenia przeprowadzony zostanie warsztat, w ramach którego zaprezentowane zostaną przykładowe akcje na transakcjach wymagające raportowania, z uwzględnieniem reguł walidacji, formatu danych i ogólnych zasad raportowania.

Więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ!