25 Jan

Nowy system AML/CFT dla UE: analiza projektów rozporządzeń i dyrektywy

on-line

W ciągu nadchodzących trzech lat, pomiędzy 01.01.2023 a 01.01.2026 powinny zostać przyjęte, wejść w życie, a następnie do stosowania na terenie państw członkowskich co najmniej trzy kluczowe rozporządzenia i jedna dyrektywa, które zastąpią dotychczasowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Zmiany nastąpią zarówno na szczeblu UE (stracą moc dyrektywy AMLD4 i AMLD5), jak również na szczeblu państw członkowskich (m.in. straci moc istotna większość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Powstanie nowy, europejski urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. AMLA, który przejmie m.in. znaczną część obowiązków europejskich nadzorców ostrożnościowych (EBA, ESMA, EIOPA), których w zakresie AML/CFT reprezentuje dziś EBA. Urząd zostanie ustanowiony rozporządzeniem (tzw. AMLAR), sformowany, zaproponuje Komisji Europejskiej odpowiednie akty wykonawcze i przygotuje się do rozpoczęcia działalności nadzorczej.

Zostanie sformułowany i przedstawiony Komisji Europejskiej zestaw regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS, na podstawie art. 290 TFUE) oraz wykonawczych standardów technicznych (na podstawie art. 291 TFUE), które będą miały zastosowanie do realizacji obowiązków w zakresie AML/CFT zarówno przez instytucje obowiązane, jak i przez organy nadzoru (np. polską KNF), czy też jednostki analityki finansowej (np. polskiego GIIF).