04 Dec

Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych – dobre praktyki i wymogi regulacyjne

on-line

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach poświęconym kluczowym zagadnieniom z obszaru polityki wynagrodzeń. W trakcie spotkania Eksperci poruszą kwestię dyrektywy o równości płac i jawności wynagrodzeń oraz omówią metody prawidłowego raportowania Gender Pay Gap. Prelegenci podzielą się wiedzą na temat problematyki klasyfikacji stałych i zmiennych składników wynagrodzeń oraz przedstawią zasady identyfikacji risk takerów i sposób raportowania ich wynagrodzeń. Wyjaśnią, jak polityka wynagrodzeń wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ESG oraz jakie korzyści przynosi benchmarking wskaźników z obszaru HR. Nasze warsztaty to połączenie teorii z praktyką, prowadzone przez Ekspertów, co gwarantuje rzetelną i aktualną wiedzę. Główne zagadnienia:

 • Dyrektywa o równości płac i jawności wynagrodzeń
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie polityki wynagrodzeń
 • Gender Pay Gap – prawidłowe raportowanie i analiza luki płacowej
 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń – problematyka klasyfikacji
 • Risk takerzy w instytucjach finansowych
 • Polityka wynagrodzeń a cele zrównoważonego rozwoju ESG
 • Benchmarking wskaźników z obszaru polityki wynagrodzeń

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wynagrodzeń
 • Kadr i płac
 • HR
 • Prawnych
 • Compliance

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!