30 Nov

POZNAJ SWOJEGO KLIENTA- KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

on-line

Jednym z kluczowych elementów procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest właściwe poznanie klienta. Bez właściwie zastosowanej polityki Poznaj Swojego Klienta, wszystkie inne procesy są obarczone „grzechem pierworodnym”.

Udział w szkoleniu pozwoli poznanie tak ogólnych, jak i szczegółowych zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. W szczególności omówione zostaną kwestie związane z właściwą oceną ryzyka klienta, identyfikacją i weryfikacją jego tożsamości. Przedstawione zostaną również kwestie dotyczące identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz dodatkowych obowiązków instytucji obowiązanych z tym związanych. Przedstawione i omówione zostaną obowiązki związane ze stosowaniem uproszczonych, standardowych i zmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

W trakcie szkolenia omówione zostaną również kwestie związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne.

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!