07 Mar

Praktyczne warsztaty w zakresie zgłaszania nieprawidłowości wewnątrz organizacji – procedure whistleblowingowa

on-line

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

 • Banków
 • Banków Spółdzielczych
 • Małych Instytucji Płatniczych
 • Krajowych Instytucji Płatniczych
 • Instytucji pożyczkowych
 • Firm inwestycyjnych
 • Domów maklerskich
 • Biur maklerskich
 • SKOKów
 • Zakładów ubezpieczeń

a w szczególności do Pracowników z departamentów:

 • Ryzyka, compliance, sprzedaży i działu prawnego, zarządu oraz rady nadzorczej

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

 • W jaki sposób zapewnić anonimowość osobie zgłaszającej nieprawidłowość?
 • Obowiązujące i projektowane przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, w tym również w kontekście AML, prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Poznasz zasady dwu i trójstopniowego systemu zgłaszania nieprawidłowości
 • Z jakimi nowymi obowiązkami będzie musiała zmierzyć się Twoja organizacja w związku z whistleblowingu
 • Najczęstsze przyczyny zgłoszeń dokonywanych w ramach różnych organizacji
 • Metodologie sporządzania procedur zgłaszania nieprawidłowości
 • Zasady ochrony prawnej osób zgłaszających nieprawidłowości

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!