27 May

Przychodzi klient do instytucji obowiązanej- czyli KYC i środki bezpieczeństwa finansowego i ocena ryzyka klienta

on-line

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji obowiązanych, którzy chcieliby poznać praktyczne aspekty relacji z klientem od momentu jej zawarcia, jak i w trakcie trwania stosunków gospodarczych, aż do ich zakończenia oraz zasady realizacji wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym obszarze. Pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych informacji o kliencie oraz ich właściwa analiza pozwala na zmitygowanie ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji do działalności przestępczej.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady nawiązywania relacji z klientem, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz „czerwone flagi” mogące sygnalizować podwyższony poziom jego ryzyka pod kątem prania pieniędzy. Program szkolenia obejmuje również kwestie list sankcyjnych, krajów trzecich wysokiego ryzyka, deriskingu oraz branży krypto.

Uczestnicy szkolenia:

  • Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
  • Dyrektorzy, kierownicy , specjaliści departamentów: compliaNce; bezpieczeństwa; przeciwdziałania nadużyciom; kontroli wewnętrznej; ryzyka operacyjnego; audytu wewnętrznego; prawnego
  • Pracownicy Organów Nadzoru
  • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
  • Wszyscy zainteresowani tematem