26 May

Rekomendacja H – podejście praktyczne

on-line

Po kilku latach obowiązywania Rekomendacji H KNF stała się ona pewnym standardem nie tylko w sektorze bankowym. Przejście z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej na model z mechanizmami kontrolnymi i ich niezależnym monitorowaniem przybliżył rozwiązania polskie do światowych standardów. Niemniej jednak po kilku latach doświadczeń wdrożeniowych podejście do wdrożenia Rekomendacji H wciąż budzie pewne pytania i wątpliwości. Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedź i wskazanie najlepszych praktycznych sposobów wdrożenia Rekomendacji H.

Szkolenie dedykowane:

  • Członkom zarządu odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną i compliance
  • Audytorom wewnętrznym
  • Kontrolerom wewnętrznym
  • Compliance Officerom
  • Osobom, zainteresowanym wdrożeniem Rekomendacji H we własnej organizacji

Więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ!