04 Mar

Rola AMLRO w dojrzałej organizacji. Profesjonalna współpraca z organami zarządzającymi

on-line

O zadaniach i wyzwaniach z jakimi boryka się AML Compliance Oficer (Anti Money Laundering Reporting Officer – AMLRO) w instytucjach obowiązanych powiedziano już wiele. Wydaje się również, że członkowie rad nadzorczych i zarządów w takich instytucjach wiedzą, jaka jest rola AMLRO i jaki jest zakres jego zadań. Jednakże praktyka rynku wciąż pokazuje, że często AMLRO jest postrzegany w organizacji jako „zło konieczne” lub osoba, która często działa wbrew interesom klienta, co przedkłada się na interes firmy. Tym samym AMLRO jest tylko „kosztem” dla instytucji obowiązanej. Takie podejście, które wciąż można zaobserwować świadczy od tym, że wiele instytucji obowiązanych, jak również ich organów zarządzających, jest niedojrzałych organizacyjnie. To prosty przepis na problemy, nie tylko dla instytucji obowiązanej oraz jej organów, ale przede wszystkim dla AMLRO.

Szkolenie „Rola AMLRO w dojrzałej organizacji. Profesjonalna współpraca z organami zarządzającymi”, oprócz przedstawienia kluczowych zagadnień z zakresu obowiązków AMLRO, ma za zadanie przede wszystkim opisać profesjonalną współpracę takiej osoby z zarządem i radą nadzorczą (o ile została powołana), w tym, w kontekście obowiązków członków tych organów z zakresu AML.

Szkolenie dedykowane dla:

  1. Oficerów AMLRO,
  2. Członków zarządu i rad nadzorczych banków, firm inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, TFI,
  3. Managerów AML, członków „kadry kierowniczej wyższego szczebla”, o których mowa w regulacjach AML,
  4. Pracowników i analityków AML/KYC,
  5. Managerów obszaru compliance, w szczególności z obszaru rynku finansowego.

Rejestracja TUTAJ!