27 Nov

Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań

on-line

Zapraszamy na warsztat „Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań”. Podczas wydarzenia eksperci omówią projekty rozporządzeń PSD3 i PSR oraz ewentualne skutki, jakie może wywołać ich stosowanie. Nie zabraknie innych aktualnych tematów, jak rozporządzenie DORA, MICA, AI Act, a także wpływ ,,Warzywniaka” na proces outsourcingu oraz działalność MIP-ów. Omówione zostaną także kwestie, które wciąż nastręczają wiele problemów, czyli zdalny onboarding klienta i nieautoryzowane transakcje płatnicze.Główne zagadnienia:

 • Pakiet PSD3/PSR
 • Rozporządzenie DORA
 • Rozporządzenie AI Act – wytwarzanie, dystrybucja i używanie systemów IT opartych na sztucznej inteligencji
 • Rozporządzenie MICA – wydawanie i obrót kryptowalutami
 • Regulacje w zakresie zdalnego onboardingu klienta
 • Wymogi prawne i wytyczne organów w zakresie korzystania z outsourcingu, agentów i dostawców pośredniczących
 • Nieautoryzowane transakcje
 • Działalność małych instytucji płatniczych

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego i usług płatniczych z takich działów jak:

 • Compliance
 • Ryzyka
 • Prawnych
 • Transakcje płatnicze/internetowe
 • Bankowość transakcyjna/elektroniczna/internetowa
 • Płatności internetowe/elektroniczne
 • Bezpieczeństwa płatności
 • Bankowości Detalicznej i Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Rozliczeń i kart

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ!