08 Apr

Stosowanie sankcji międzynarodowych. Nowe ryzyka i obowiązki. Rosnące znaczenie profesjonalnego AML w firmie

on-line

Szkolenie dedykowane dla managerów, analityków i pracowników banków oraz instytucji finansowych pracujących w zespołach AML, analitycznych i monitoringu transakcji, KYC, antyfraudowych, „anti-bribery” oraz wyodrębnionych działów „sanctions compliance”. Problematyka szkolenia będzie również przydatna dla członków zarządu i rad nadzorczych banków i instytucji finansowych, celem uzupełnienia wiedzy w zakresie stosowania sankcji w procesach AML i spełnienia wymagań organów nadzoru zakresie odpowiedniości tych osób.

Sankcje międzynarodowe, oprócz tego, że służą jako narzędzie stosowane w polityce globalnej, z punktu widzenia obowiązków instytucji obowiązanych stanowią poważne wyzwanie organizacyjne. Sankcje nałożono na tzw. państwo islamskie (ISIS, Daesh), organizację Al-Kaida, czy Rosję po aneksji Krymu i jej agresji na resztę Ukrainy.  Z kolei poprawne nawiązanie, a potem utrzymanie relacji z klientem i profesjonalny proces KYC, powinien uwzględniać monitoring sankcyjny i stosowanie szczególnych środków ograniczających. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie regulacji prawnych i reżimu sankcyjnego, ale także zwiększenie świadomości obszaru AML i compliance w zakresie mitygacji ryzyka związanego z sankcjami międzynarodowymi.

Rejestracja TUTAJ!